Дата
отсечки
Последняя дата
покупки
Название Тикер ISIN Дивиденд Доходность,%
12.05.2021 10.05.2021 Сбербанк SBER RU0009029540 18,70 5,88
12.05.2021 10.05.2021 Сбербанк-п SBERP RU0009029557 18,70 6,27
14.05.2021 12.05.2021 МосБиржа MOEX RU000A0JR4A1 9,45 5,04
17.05.2021 13.05.2021 ПИК ао PIKK RU000A0JP7J7 22,92 2,32
17.05.2021 13.05.2021 ПИК ао PIKK RU000A0JP7J7 22,51 2,28
18.05.2021 14.05.2021 М.видео MVID RU000A0JPGA0 38,00 5,44
24.05.2021 20.05.2021 КузнецкийБ KUZB RU000A0JSQ66 0,00 6,38
25.05.2021 21.05.2021 Приморье PRMB RU000A0DPNQ5 901,00 2,65
28.05.2021 26.05.2021 FIVE-гдр FIVE US98387E2054 110,49 4,65
01.06.2021 28.05.2021 СевСт-ао CHMF RU0009046510 36,27 1,98
01.06.2021 28.05.2021 СевСт-ао CHMF RU0009046510 46,77 2,55
01.06.2021 28.05.2021 ГМКНорНик GMKN RU0007288411 1 021,22 3,78
01.06.2021 28.05.2021 РСетиМР ао MSRS RU000A0ET7Y7 0,05 4,01
01.06.2021 28.05.2021 Левенгук LVHK RU000A0JT7Y2 0,30 2,29
01.06.2021 28.05.2021 Таттел. ао TTLK RU000A0HM5C1 0,04 6,18
03.06.2021 01.06.2021 РязЭнСб RZSB RU000A0D9AF5 1,45 7,40
07.06.2021 03.06.2021 ИнтерРАОао IRAO RU000A0JPNM1 0,18 3,54
07.06.2021 03.06.2021 ФосАгро ао PHOR RU000A0JRKT8 63,00 1,44
07.06.2021 03.06.2021 БСП ао BSPB RU0009100945 4,56 6,47
07.06.2021 03.06.2021 Полюс PLZL RU000A0JNAA8 387,15 2,57
07.06.2021 03.06.2021 Распадская RASP RU000A0B90N8 5,70 2,34
08.06.2021 04.06.2021 Красэсб ап KRSBP RU000A0HMLZ8 0,65 6,44
08.06.2021 04.06.2021 Красэсб ао KRSB RU000A0HMLY1 0,65 6,54
08.06.2021 04.06.2021 Акрон AKRN RU0009028674 30,00 0,50
11.06.2021 09.06.2021 МРСК Центр MRKC RU000A0JPPL8 0,03 7,98
11.06.2021 09.06.2021 РусАква ао AQUA RU000A0JQTS3 5,00 1,68
15.06.2021 11.06.2021 МРСК ЦП MRKP RU000A0JPN96 0,03 9,15
15.06.2021 11.06.2021 Роснефть ROSN RU000A0J2Q06 6,94 1,29
18.06.2021 16.06.2021 Телеграф-п CNTLP RU0007665139 0,25 1,93
22.06.2021 18.06.2021 Юнипро ао UPRO RU000A0JNGA5 0,13 4,47
22.06.2021 18.06.2021 ВТБ ао VTBR RU000A0JP5V6 0,00 2,66
23.06.2021 21.06.2021 НЛМК ао NLMK RU0009046452 7,71 2,79
25.06.2021 23.06.2021 Магнит ао MGNT RU000A0JKQU8 245,31 4,78
05.07.2021 01.07.2021 ЛУКОЙЛ LKOH RU0009024277 213,00 3,50
04.07.2021 01.07.2021 АЛРОСА ао ALRS RU0007252813 9,54 8,38
08.07.2021 06.07.2021 МТС-ао MTSS RU0007775219 26,51 8,18
09.07.2021 07.07.2021 Татнфт 3ао TATN RU0009033591 12,30 2,40
09.07.2021 07.07.2021 Татнфт 3ап TATNP RU0006944147 12,30 2,56
Дата
отсечки
Название ISIN Купон Доходность
по последней
сделке
2021-05-09 ДДёнерБОП1 RU000A0ZZ7R8 575,34 13,80%
2021-05-09 МСБЛиз2P01 RU000A0ZZUR0 0,44 5,17%
2021-05-09 ГрузЦ БОП3 RU000A100FY3 123,29 -10,74%
2021-05-09 БЭЛТИ БОП2 RU000A100TT4 10,27 12,56%
2021-05-09 БЭЛТИ БОП3 RU000A102GC3 9,86 12,45%
2021-05-10 ИРКУТ БО-4 RU000A0JUA45 44,88 6,20%
2021-05-10 РЖД 36 обл RU000A0JVY04 19,95 0,00%
2021-05-10 Альфа-Б1Р1 RU000A0ZYFE2 0,05 0,35%
2021-05-10 БелОб34012 RU000A100PP0 19,45 6,35%
2021-05-10 Якут-13 об RU000A1010D3 17,33 7,03%
2021-05-10 РЖД 1Р-17R RU000A1010M4 33,66 6,68%
2021-05-10 ЛЕГЕНДА1P3 RU000A101YD6 32,41 9,08%
2021-05-10 СовкмЛ П04 RU000A102QQ2 15,46 6,32%
2021-05-10 CBOM-perp XS1601094755 22,19 0,00%
2021-05-10 BCS 8/21 XS1857100413 31,25 0,00%
2021-05-10 BCS 11/21 XS1892856128 27,50 0,00%
2021-05-11 ВСИА2012 А RU000A0JUD00 0,80 -4,39%
2021-05-11 ВСИА2012 Б RU000A0JUD34 26,82 0,00%
2021-05-11 ВТБ Б1-119 RU000A0NH251 0,05 0,00%
2021-05-11 ДОМ.РФ Б-8 RU000A0ZYFM5 20,44 6,30%
2021-05-11 ДОМ.РФ Б10 RU000A0ZYFN3 20,44 4,21%
2021-05-11 ФКОНС П02 RU000A0ZYSE5 13,34 0,00%
2021-05-11 ПионЛизБП1 RU000A0ZZAT8 10,07 11,21%
2021-05-11 УрКаПБО5P RU000A0ZZT80 46,37 6,14%
2021-05-11 РЖД 1Р-11R RU000A0ZZXL7 43,63 0,00%
2021-05-11 Самолет1P5 RU000A100Q50 18,70 6,06%
2021-05-11 ИКС5Фин1P7 RU000A1010X1 33,16 6,38%
2021-05-11 Газпнф3P1R RU000A101137 17,08 6,79%
2021-05-11 СИЛ 1P01 RU000A101J82 5,75 -1,96%
2021-05-11 СамарОбл15 RU000A1020L5 14,46 7,27%
2021-05-11 ВТБ Б1-143 RU000A1027M8 0,05 0,00%
2021-05-11 ВТБ Б1-144 RU000A1027N6 0,05 0,00%
2021-05-11 ВТБ Б1-145 RU000A1027P1 0,05 0,00%
2021-05-11 Газпнф3P4R RU000A102L95 11,84 5,60%
2021-05-11 ЛайфСтр П1 RU000A102QX8 24,93 10,70%
2021-05-11 ТФН 01 RU000A102QY6 29,92 12,59%
2021-05-12 ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 34,90 -41,96%
2021-05-12 Каскад1Р01 RU000A100Q76 37,40 22 643,13%
2021-05-12 Самолет1P6 RU000A100QA0 23,68 7,94%
2021-05-12 ОнлМкфн02 RU000A101JF2 10,27 12,07%
2021-05-12 РСХБ Б04RP RU000A102713 4,59 6,79%
2021-05-12 СНХТ БО-01 RU000A1028H6 11,10 12,51%
2021-05-12 КОБР-42 RU000A102Q90 11,30 3,97%
2021-05-12 ВЭБ1P-К297 RU000A102UN1 1,78 0,00%
2021-05-12 BCS08/22-2 XS2028879703 46,88 0,00%
2021-05-12 BCS08/23-2 XS2212032911 37,50 0,00%
2021-05-13 МежИнБанк4 RU000A0JUG98 0,05 -99,49%
2021-05-13 ПочтаРосБ2 RU000A0JWGV2 41,88 5,00%
2021-05-13 Якут-09 об RU000A0JXR43 18,20 6,38%
2021-05-13 МОЭСК БО10 RU000A0JXR50 42,63 6,25%
2021-05-13 Роснфт1P5 RU000A0JXR68 21,44 0,00%
2021-05-13 РЖД Б01P3R RU000A0JXR84 41,88 6,50%
2021-05-13 ТКХ БО-П02 RU000A0ZZTK7 47,37 0,00%
2021-05-13 ФПК 1P-05 RU000A0ZZTL5 32,31 -73,00%
2021-05-13 РедСофт1P2 RU000A1000V6 33,66 2,50%
2021-05-13 ЮАИЗ 1-002 RU000A100Q92 24,93 9,56%
2021-05-13 АПРИФП БП3 RU000A101178 35,53 12,93%
2021-05-13 Лента Б1P3 RU000A1011A7 33,91 6,48%
2021-05-13 КраснодКр3 RU000A1011B5 17,33 6,77%
2021-05-13 РУСАБрБ1P4 RU000A1011C3 18,57 6,97%
2021-05-13 ТрансФ2P01 RU000A101EN7 15,32 0,00%
2021-05-13 МТС 1P-15 RU000A101NG2 16,45 6,92%
2021-05-13 ЧЗПСНП БП2 RU000A101NJ6 29,92 12,16%
2021-05-13 ТрансФ2P02 RU000A101Q34 15,94 0,00%
2021-05-13 ПКБ 1Р-01 RU000A1020S0 32,41 10,44%
2021-05-13 СветофорП2 RU000A1020W2 29,92 10,91%
2021-05-13 МСБЛиз2P03 RU000A1028N4 8,81 10,76%
2021-05-13 БДеньги-02 RU000A102ZT7 10,48 13,20%
2021-05-14 РСХБ 23 RU000A0JUAD7 44,13 1,92%
2021-05-14 БашнфтБО3 RU000A0JVEQ9 21,69 0,00%
2021-05-14 КонцесВ 02 RU000A0JWGW0 71,73 7,86%
2021-05-14 КраснодКр1 RU000A0JXYS9 21,44 6,63%
2021-05-14 ПЮДМ БО-П1 RU000A0ZZ8A2 616,44 10,88%
2021-05-14 Роделен1Р1 RU000A0ZZV52 1,99 8,01%
2021-05-14 РЖД 1Р-14R RU000A1008D7 45,38 6,59%
2021-05-14 РСХБ БО10Р RU000A1011R1 34,90 6,69%
2021-05-14 МОЭК БО1P3 RU000A101228 33,91 5,47%
2021-05-14 КарМаниБ03 RU000A1014P9 10,19 11,36%
2021-05-14 ВБРР 1P-04 RU000A101NQ1 16,21 6,55%
2021-05-14 ЭБИС Б1P03 RU000A102101 32,41 11,51%
2021-05-14 ХКФинБ1P5 RU000A102CD0 18,70 7,59%
2021-05-14 ХКФБанкБ07 RU000A102RF3 17,08 7,80%
2021-05-14 ВЭБ1P-К300 RU000A102YQ6 3,66 4,84%
2021-05-15 UBANK11/22 AMUNIBB2AER2 1,31 0,00%
2021-05-15 ДОМ.РФ14об RU000A0JQAL8 33,47 -54,64%
2021-05-15 АИЖ11-1А1 RU000A0JS1A6 0,11 0,00%
2021-05-15 АИЖ11-1А2 RU000A0JS1B4 0,04 3,03%
2021-05-15 ИТЦ-Тр1P01 RU000A100UP0 119,18 11,50%
2021-05-15 НафттрнБО2 RU000A100YD8 106,85 -15,46%
2021-05-15 РСХБ Б02RP RU000A101DD0 5,14 6,54%
2021-05-15 ОбувьРо1Р3 RU000A1021B4 9,45 11,79%
2021-05-15 ДонЛом001P RU000A1024R4 10,68 12,12%
2021-05-15 BCSALORLV1 XS2045847295 3 716,54 0,00%
2021-05-15 BCSALORLV2 XS2123084639 3 716,54 0,00%
2021-05-16 КарМаниБ1 RU000A0ZYAQ7 11,89 11,22%
2021-05-16 СберИОС7 RU000A0ZZ3U1 0,31 0,00%
2021-05-16 МСБЛиз2Р02 RU000A100DC4 8,08 11,89%
2021-05-16 СИЛ 1P02 RU000A101XB2 5,86 9,64%
2021-05-16 АйДиЭф03 RU000A102CZ3 10,27 13,24%
2021-05-17 БашнфтБО5 RU000A0JUML5 21,69 -65,51%
2021-05-17 ТрансФБО37 RU000A0JUZZ7 52,36 -31,92%
2021-05-17 ИАМлтор1А4 RU000A0JWF30 4,01 -75,93%
2021-05-17 КамчКрай01 RU000A0ZZSW4 22,56 7,14%
2021-05-17 ФПК 1P-07 RU000A1012B3 34,41 6,65%
2021-05-17 ЛТрейд 1P1 RU000A101CB6 10,27 12,06%
2021-05-17 РОСНАНО2P2 RU000A101EW8 16,70 0,00%
2021-05-17 НафттрнБО3 RU000A102V51 9,86 12,35%
2021-05-17 BCS GM6 XS2066725107 51,82 0,00%
2021-05-17 BCS05/23 XS2104313221 106,25 0,00%
2021-05-18 Акрон 04 RU000A0JRHF3 32,41 -10,76%
2021-05-18 Акрон 05 RU000A0JRHG1 32,41 3,23%
2021-05-18 МГор69-об RU000A0JU5W7 37,40 0,00%
2021-05-18 РСГ-ФинБ01 RU000A0JUAG0 57,34 7,80%
2021-05-18 РЖД-30 обл RU000A0JUAH8 33,66 6,68%
2021-05-18 РОСЭКСИМБ1 RU000A0JVYG8 34,41 6,81%
2021-05-18 МРСКЦенБО4 RU000A0JVYL8 57,74 0,00%
2021-05-18 МРСКУр Б02 RU000A0JVYM6 57,74 0,00%
2021-05-18 РосбанкБ20 RU000A0JWGS8 4,96 5,70%
2021-05-18 Якут-08 об RU000A0JWGT6 8,20 1,04%
2021-05-18 БашнфтБО2 RU000A0JWH87 52,36 0,00%
2021-05-18 ПочтаРБ1P2 RU000A0JXRD5 42,63 6,67%
2021-05-18 СамолетБП1 RU000A0JXRF0 14,96 5,58%
2021-05-18 ИНГР Б1P1 RU000A0ZYG37 33,66 -15,86%
2021-05-18 Ростел1P3R RU000A0ZYG52 38,39 6,42%
2021-05-18 ВТБ Б-1-8 RU000A0ZZH84 19,95 5,74%
2021-05-18 ЭлщитСтБП1 RU000A100QY0 32,41 11,77%
2021-05-18 СЭЗ 1P1 RU000A1012K4 62,33 8,53%
2021-05-18 МРСКЦе1P01 RU000A1012N8 34,16 3,12%
2021-05-18 МежИнБ01P4 RU000A101MZ4 16,83 5,22%
2021-05-18 ВТБ Б-1-68 RU000A101NX7 0,05 0,00%
2021-05-18 ВТБ Б-1-69 RU000A101P01 0,05 0,00%
2021-05-18 ВТБ Б1-136 RU000A102762 0,05 0,00%
2021-05-18 ВТБ Б1-137 RU000A1027F2 0,05 0,00%
2021-05-18 ВТБ Б1-146 RU000A1027Q9 0,05 0,00%
2021-05-18 ВТБ Б1-147 RU000A1027S5 0,05 0,00%
2021-05-18 МосОб35015 RU000A102CR0 14,83 7,03%
2021-05-18 Европлн1Р1 RU000A102RU2 17,70 7,78%
2021-05-19 ГазпромБ19 RU000A0JUAN6 24,88 0,00%
2021-05-19 ГазпромБ20 RU000A0JUAP1 24,88 0,00%
2021-05-19 КОМИ 13 об RU000A0JWZM1 16,58 0,00%
2021-05-19 НЗРМ БО-П1 RU000A1004Z9 110,96 8,89%
2021-05-19 Якут-12 об RU000A100CN3 21,42 6,66%
2021-05-19 МигКр 01МС RU000A100GK0 6,14 6,07%
2021-05-19 ПионЛизБП3 RU000A1013N6 8,42 11,95%
2021-05-19 СвердлОбл9 RU000A102CT6 15,58 7,39%
2021-05-19 Ульоб34003 RU000A102CX8 15,58 6,73%
2021-05-19 ОбувьРо1Р4 RU000A102NK2 9,04 11,58%
2021-05-19 ВЭБ1P-К303 RU000A102YT0 1,88 0,00%
2021-05-19 ОФЗ 26229 RU000A100EG3 35,65 6,45%
2021-05-19 ОФЗ 29009 RU000A0JV4N8 29,37 5,23%
2021-05-19 ОФЗ 29012 RU000A0JX0H6 23,88 5,34%
2021-05-20 ВертолетБ2 RU000A0JUAT3 37,40 7,18%
2021-05-20 РСХБ БО17 RU000A0JV987 13,59 5,64%
2021-05-20 ИАМлторг1А RU000A0JVB35 3,30 -93,12%
2021-05-20 Томсккаб01 RU000A0ZZ4Z8 23,68 8,88%
2021-05-20 Якут-10 об RU000A0ZZ7E6 16,94 6,93%
2021-05-20 КАМАЗ БО-7 RU000A0ZZ7G1 27,62 0,00%
2021-05-20 КАМАЗ БО-8 RU000A0ZZ7H9 27,62 0,00%
2021-05-20 ДерПлат1P2 RU000A0ZZNL8 39,89 8,00%
2021-05-20 ДерПлат1P3 RU000A0ZZS73 59,84 -11,37%
2021-05-20 БанкГПБ1Р2 RU000A0ZZUL3 44,38 0,00%
2021-05-20 НижгорОб13 RU000A0ZZUT6 17,31 6,46%
2021-05-20 АйДиЭфБ01 RU000A100CT0 37,40 3,26%
2021-05-20 МТС 1P-14 RU000A101FH6 16,45 7,11%
2021-05-20 ЛомМасБОП7 RU000A101FT1 34,90 18,62%
2021-05-20 Шевченк1Р2 RU000A101P92 32,41 12,55%
2021-05-20 ГрупПроБ01 RU000A102580 10,68 9,65%
2021-05-20 ЛТрейд 1P2 RU000A1029F8 8,88 11,60%
2021-05-20 ГПБ001P18P RU000A102DB2 29,51 6,61%
2021-05-20 КПокров1P1 RU000A102S23 24,31 12,10%
2021-05-20 ВИС Ф БП02 RU000A102VK5 13,79 9,25%
2021-05-20 ВЭБ1P-К301 RU000A102YR4 2,82 0,00%
2021-05-20 RZD-21 EUR XS0919581982 33,74 0,00%
2021-05-20 BCS GMf9 XS2260424580 30,97 0,00%
2021-05-21 РостелБО-1 RU000A0JVFC6 37,40 6,51%
2021-05-21 РОССИУМ Б1 RU000A0JVZA8 31,16 6,24%
2021-05-21 ДелоПортс1 RU000A0JVZB6 0,05 10,76%
2021-05-21 ЯрОбл 2016 RU000A0JWHN7 14,96 5,13%
2021-05-21 РЖД БО-17 RU000A0JWHU2 49,12 6,29%
2021-05-21 СвердлОб3 RU000A0JWZ77 19,55 6,72%
2021-05-21 СистемБ1P5 RU000A0JWZY6 17,08 7,49%
2021-05-21 ИКС5Фин1P2 RU000A0JXRS3 28,17 5,73%
2021-05-21 СберБ БО6R RU000A0ZZ117 35,90 6,53%
2021-05-21 ХКФинБ1P2 RU000A0ZZUZ3 24,93 5,29%
2021-05-21 ГТЛК 1P-12 RU000A0ZZV11 24,68 6,16%
2021-05-21 ЕврХимБ1Р6 RU000A100RG5 19,57 6,80%
2021-05-21 Сбер Sb14R RU000A1012R9 31,91 5,10%
2021-05-21 СовкмFIZL1 RU000A101376 18,70 7,13%
2021-05-21 ГрузЦ БОП4 RU000A101K30 115,07 8,08%
2021-05-21 БелОб34014 RU000A101PA0 14,71 7,26%
2021-05-21 АЛРОСА Б06 RU000A101PB8 14,34 6,43%
2021-05-21 АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 14,34 6,17%
2021-05-21 АЛРОСА Б05 RU000A101PD4 14,34 5,88%
2021-05-21 АЛРОСА Б04 RU000A101PF9 14,34 5,88%
2021-05-21 АЛРОСА Б03 RU000A101PG7 14,34 6,32%
2021-05-21 Магнит2Р03 RU000A101PJ1 29,42 6,68%
2021-05-21 РСХБ Б03RP RU000A101WQ2 4,46 6,75%
2021-05-21 Сбер Sb19R RU000A102CU4 27,67 6,39%
2021-05-21 Veb-23 XS0993162683 29,71 2,00%
2021-05-21 BCSALOR5S XS2072916336 22,86 0,00%
2021-05-22 РСХБ БО-7Р RU000A0ZZVQ0 52,07 0,00%
2021-05-22 ГПБ001P14P RU000A101350 34,22 6,75%
2021-05-22 СМАК БП01 RU000A102KP7 106,85 12,01%
2021-05-22 ТМК 1P02 RU000A102SC8 17,83 7,26%
2021-05-22 VEB FIN-25 XS0559915961 34,00 2,46%
2021-05-23 ГПБ БО-08 RU000A0JUMH3 21,37 -2,09%
2021-05-23 РН БАНК1Р3 RU000A0ZZUK5 46,38 6,17%
2021-05-23 ОАЭ БО-П1 RU000A0ZZWJ3 11,30 10,25%
2021-05-23 ТаксФ БП1 RU000A100E70 77,05 7,45%
2021-05-23 ТЕХЛиз 1P3 RU000A102234 10,27 12,17%
2021-05-23 4F-21 EUR XS1417876163 56,25 0,00%
2021-05-23 RZD-27 EUR XS1843437036 22,00 1,31%
2021-05-24 ЕАБР09 RU000A0JS918 44,38 4,91%
2021-05-24 БашнфтБО4 RU000A0JVFD4 21,69 0,00%
2021-05-24 ЕвропланБ2 RU000A0JVQT7 21,44 6,92%
2021-05-24 Росбн18ИП RU000A0JWZT6 51,03 1,56%
2021-05-24 ЧЗПСНП БП1 RU000A100DF7 27,42 11,24%
2021-05-24 Роделен1Р2 RU000A100W29 5,59 11,26%
2021-05-24 РСХБ Б01R RU000A101129 5,73 6,19%
2021-05-24 СовкмFIZL2 RU000A101PP8 16,21 6,66%
2021-05-24 ВитаЛ 1Р01 RU000A102200 24,93 9,97%
2021-05-24 ПР-Лиз 2P1 RU000A1022E6 8,22 10,13%
2021-05-24 BCS 05/24 XS1985081444 4 750,00 0,00%
2021-05-25 ЗСД 01 RU000A0JRJB8 52,06 6,45%
2021-05-25 ЗСД 02 RU000A0JRJL7 52,06 6,45%
2021-05-25 АИЖ11А1/12 RU000A0JTCV7 1,08 0,00%
2021-05-25 АИЖ11А2/12 RU000A0JTD52 0,36 2,98%
2021-05-25 АльфаБО-15 RU000A0JV0U1 36,65 4,86%
2021-05-25 ФСК ЕЭС Б2 RU000A0JX090 23,31 0,00%
2021-05-25 МосОбл2016 RU000A0JX0B9 21,65 6,28%
2021-05-25 АльфаБО-20 RU000A0JXRV7 28,92 4,30%
2021-05-25 АвАгроБ1P2 RU000A0ZYH02 14,96 5,72%
2021-05-25 КАМАЗ БО10 RU000A0ZZ877 31,96 6,41%
2021-05-25 КАМАЗ БО-9 RU000A0ZZ885 31,96 6,66%
2021-05-25 КАМАЗ БО11 RU000A0ZZ893 31,96 6,66%
2021-05-25 ЕвропланБ6 RU000A100DG5 46,87 8,64%
2021-05-25 ТЕХЛиз 1P1 RU000A100DM3 21,43 12,95%
2021-05-25 ВЭБ1P-18 RU000A1013P1 36,25 7,07%
2021-05-25 Калита1P1 RU000A101KJ2 12,33 12,69%
2021-05-25 ВТБ Б-1-70 RU000A101PR4 0,05 0,00%
2021-05-25 ВТБ Б-1-71 RU000A101PS2 0,05 0,00%
2021-05-25 РКССочиБ01 RU000A101PV6 34,90 12,55%
2021-05-25 Томскобл20 RU000A1024L7 16,52 7,68%
2021-05-25 ВТБ Б1-138 RU000A1027G0 0,05 0,00%
2021-05-25 ВТБ Б1-139 RU000A1027H8 0,05 0,00%
2021-05-25 ВТБ Б1-140 RU000A1027J4 0,05 0,00%
2021-05-25 ВТБ Б1-149 RU000A1027U1 0,05 0,00%
2021-05-25 iMT-FREE02 RU000A102DK3 48,62 10,05%
2021-05-25 СвердлОб10 RU000A102DQ0 14,46 6,89%
2021-05-25 ОмскОб20 RU000A102DR8 16,08 6,96%
2021-05-25 НижгорОб15 RU000A102DS6 15,21 7,33%
2021-05-26 РЖД БО-18 RU000A0JTY57 24,88 0,00%
2021-05-26 ОВК Фин01 RU000A0JUBD5 26,63 19 936,32%
2021-05-26 ОткрФКББ14 RU000A0JVBS1 0,05 4,67%
2021-05-26 ПочтаРБ1P3 RU000A0JXS59 29,92 6,64%
2021-05-26 ГТЛК 1P-05 RU000A0JY023 7,82 3,48%
2021-05-26 МФ МарЭл17 RU000A0JY031 21,44 7,34%
2021-05-26 СаратОбл17 RU000A0ZYG60 20,19 7,03%
2021-05-26 НафттрнБО1 RU000A100303 96,99 10,92%
2021-05-26 ЭконЛиз1P1 RU000A100RQ4 33,66 11,00%
2021-05-26 ТЕХЛиз 1P2 RU000A100RS0 33,03 11,41%
2021-05-26 БДеньги1Р1 RU000A101483 10,19 10,69%
2021-05-26 МОСМСП3 01 RU000A1016A6 1,60 6,88%
2021-05-26 ТрансмхПБ5 RU000A101PU8 30,42 7,02%
2021-05-26 Систем1P13 RU000A101Q26 32,91 7,76%
2021-05-26 МОСМСП6 01 RU000A1028R5 4,79 67,83%
2021-05-26 МОСМСП5 01 RU000A102B71 4,81 -15,47%
2021-05-26 ГарИнв2P01 RU000A102DZ1 26,18 10,99%
2021-05-26 ПочтаРБ1P9 RU000A102E52 32,91 6,70%
2021-05-26 СДЭКГлБП01 RU000A102SM7 7,81 8,94%
2021-05-26 МСБЛиз2P04 RU000A102SN5 9,25 11,51%
2021-05-26 ОФЗ 26225 RU000A0ZYUB7 36,15 7,14%
2021-05-26 ОФЗ 26236 RU000A102BT8 30,61 6,81%
2021-05-26 ОФЗ 46018 RU000A0D0G29 6,48 5,19%
2021-05-26 CBOM 05/25 XS1143363940 8 250,00 0,00%
2021-05-26 BCS PFGRA XS1731601867 802,66 0,00%
2021-05-27 Мечел 17об RU000A0JRJS2 3,27 19,34%
2021-05-27 Мечел 18об RU000A0JRJT0 3,27 19,36%
2021-05-27 ВЭБ.РФ Б11 RU000A0JUTB1 24,31 0,00%
2021-05-27 ИА ХМБ-2 А RU000A0JV169 2,26 0,00%
2021-05-27 ИА ХМБ-2 Б RU000A0JV185 0,75 0,00%
2021-05-27 RUS-26 RU000A0JWHA4 4 750,00 2,10%
2021-05-27 АльфаБО-22 RU000A0ZYGB6 28,58 6,90%
2021-05-27 КарМаниБ2 RU000A0ZZ1F6 12,32 10,14%
2021-05-27 СовкомБОП1 RU000A100DZ5 22,44 6,27%
2021-05-27 ЛипецкОб11 RU000A1013T3 13,16 11,47%
2021-05-27 Славнеф1Р3 RU000A1013U1 16,70 6,90%
2021-05-27 ЧеркизБ1P2 RU000A1013Y3 18,70 6,90%
2021-05-27 Л&Д БП1 RU000A1014V7 90,41 8,72%
2021-05-27 РОЛЬФ 1Р02 RU000A101GB7 22,44 7,64%
2021-05-27 ГТЛК 1P-16 RU000A101GD3 15,16 7,67%
2021-05-27 Газпнф3P3R RU000A101GJ0 15,46 6,63%
2021-05-27 ЕАБР 1P-07 RU000A101PK9 14,71 6,61%
2021-05-27 СибурХ Б01 RU000A101Q42 27,42 5,58%
2021-05-27 СибурХ Б02 RU000A101Q59 27,42 5,58%
2021-05-27 ВТБ Б-1-64 RU000A101Q67 25,68 4,94%
2021-05-27 ИКС5ФинP11 RU000A101QA8 28,67 6,47%
2021-05-27 Роснфт3P02 RU000A102EE4 21,69 4,36%
2021-05-27 Роснфт3P01 RU000A102EF1 21,69 4,36%
2021-05-27 ВЭБ1P-К304 RU000A102YU8 2,83 0,00%
2021-05-27 GPN-23 XS0997544860 30,00 1,87%
2021-05-28 КубнЭн1P01 RU000A0JVZK7 52,06 0,00%
2021-05-28 ИАВ 5 RU000A0JXQU1 0,37 -98,80%
2021-05-28 ТМК БО-7 RU000A0JXSF8 46,62 -9,89%
2021-05-28 ИА ДОМ 6P2 RU000A0ZZV86 9,65 6,93%
2021-05-28 АВНГРДБ1P2 RU000A1007Q1 0,01 -8,07%
2021-05-28 ИА ДОМ 4P1 RU000A1019A0 10,29 0,00%
2021-05-28 ЭконЛиз1P2 RU000A101QC4 29,92 11,35%
2021-05-28 ИА ДОМ15P2 RU000A101TD6 10,64 7,27%
2021-05-28 ИА ДОМ14P2 RU000A101U95 11,09 0,00%
2021-05-28 ВТБ Б-1-98 RU000A101YR6 3,82 5,58%
2021-05-28 БизНед 1Р1 RU000A1022G1 19,70 8,58%
2021-05-28 ВТБ Б-1-99 RU000A1022J5 3,82 5,27%
2021-05-28 ИА ДОМ17P2 RU000A102AP8 11,47 0,00%
2021-05-28 ИА ДОМ18P2 RU000A102D46 12,58 7,33%
2021-05-28 ИАДОМ Б1P2 RU000A102JB9 13,62 7,18%
2021-05-28 ВЭБ1P-К302 RU000A102YS2 3,80 0,00%
2021-05-28 BCS 02/22 XS1949598855 25,00 0,00%
2021-05-28 BCS02/23-2 XS2305047339 37,50 0,00%
2021-05-29 Ульян.об17 RU000A0ZYJB0 19,75 7,26%
2021-05-29 ГПБ001P10P RU000A100DX0 41,65 0,00%
2021-05-29 Росбанк2P8 RU000A102F28 28,08 6,56%
2021-05-30 СберБ БО19 RU000A0JXRW5 41,16 0,97%
2021-05-30 Росбанк2P7 RU000A101QG5 28,08 5,23%
2021-05-30 ЯрОбл35018 RU000A101WD0 14,96 6,71%
2021-05-30 Солтон Б1 RU000A1032J4 10,68 11,97%
2021-05-30 MTS-23 XS0921331509 25,00 1,48%
2021-05-30 NLMK-26 XS1843435337 23,50 2,49%
2021-05-31 ФСК ЕЭС-23 RU000A0JTYJ6 15,43 0,00%
2021-05-31 ФСК ЕЭС-28 RU000A0JTYK4 15,43 0,00%
2021-05-31 ПочтаРБ1P1 RU000A0JX2V3 18,75 0,00%
2021-05-31 ЛевенгукБ1 RU000A0ZYHW0 32,41 11,64%
2021-05-31 ДОК-15 БО1 RU000A0ZYVY7 34,65 14,63%
2021-05-31 Якут-11 об RU000A0ZZNJ2 22,31 6,87%
2021-05-31 ФПК 1P-06 RU000A100E88 41,88 6,81%
2021-05-31 ЮниМетр01 RU000A100T81 10,27 12,06%
2021-05-31 ГТЛК 1P-17 RU000A101QL5 18,55 7,73%
2021-05-31 Систем1P18 RU000A102SV8 17,20 7,65%
2021-05-31 Систем1P19 RU000A102SX4 18,32 8,02%
2021-05-31 МФК ЦФПО01 RU000A102T55 11,10 13,81%
2021-05-31 GTLK-24 XS1577961516 25,63 2,38%
2021-06-01 НефГазХол4 RU000A0JRJV6 29,67 15,90%
2021-06-01 Мечел 19об RU000A0JRJY0 3,27 19,13%
2021-06-01 Роснефть06 RU000A0JTYL2 34,90 6,07%
2021-06-01 Роснефть09 RU000A0JTYM0 34,90 4,47%
2021-06-01 Роснефть10 RU000A0JTYN8 34,90 5,01%
2021-06-01 ТКБ БО-2 RU000A0JTYQ1 0,50 4,70%
2021-06-01 ДОМ.РФ30об RU000A0JUKX4 12,73 5,52%
2021-06-01 МОЭСК БО-5 RU000A0JWJX2 41,88 0,00%
2021-06-01 ТрансФБО44 RU000A0JX0U9 28,67 0,00%
2021-06-01 РЖД Б01P1R RU000A0JXN05 43,38 6,38%
2021-06-01 Акрон Б1P2 RU000A0JXSS1 42,88 6,37%
2021-06-01 Росбанк2P3 RU000A0ZYH44 39,36 0,00%
2021-06-01 ННовгор 17 RU000A0ZYJ00 17,67 6,54%
2021-06-01 КраснодКр2 RU000A0ZZ8X4 19,02 6,47%
2021-06-01 АПРИФП БП1 RU000A1003E6 13,15 8,00%
2021-06-01 БЭЛТИ БОП1 RU000A100535 15,71 11,54%
2021-06-01 УльтраБ1P1 RU000A100WR2 96,88 11,87%
2021-06-01 МРСКЦП Б02 RU000A101459 34,16 6,96%
2021-06-01 ВТБ Б-1-47 RU000A101491 0,05 -2,61%
2021-06-01 ЭБИС Б1P02 RU000A1014A1 34,90 11,32%
2021-06-01 О'КЕЙ Б1Р3 RU000A1014B9 19,57 7,79%
2021-06-01 МКБ 1P2 RU000A1014H6 38,64 6,02%
2021-06-01 ВТБ Т2-3 RU000A1014J2 418 849,32 8,04%
2021-06-01 ВТБ Б-1-72 RU000A101PW4 0,05 0,00%
2021-06-01 ВТБ Б-1-73 RU000A101PX2 0,05 0,00%
2021-06-01 ГазпромКP3 RU000A101QM3 28,42 6,82%
2021-06-01 ГазпромКP4 RU000A101QN1 29,42 7,09%
2021-06-01 ВТБ Б1-141 RU000A1027K2 0,05 0,00%
2021-06-01 ВТБ Б1-148 RU000A1027T3 0,05 0,00%
2021-06-01 ВТБ Б1-150 RU000A1027V9 0,05 0,00%
2021-06-01 ВТБ Б1-151 RU000A1027W7 0,05 0,00%
2021-06-01 ВТБ Б1-152 RU000A1027X5 0,05 0,00%
2021-06-01 ЧТПЗ 1P6 RU000A102F85 16,95 7,36%
2021-06-01 ВТБ Б1-203 RU000A102SZ9 11,97 5,72%
2021-06-01 ЛСР БО 1Р6 RU000A102T63 19,95 8,05%
2021-06-01 BCS 12/23 XS1654229290 286,58 0,00%
2021-06-02 ОткрФКББ10 RU000A0JVFS2 0,05 6,24%
2021-06-02 ОткрФКББ11 RU000A0JVFX2 0,05 -99,32%
2021-06-02 ОткрФКББ12 RU000A0JVGJ9 0,05 5,74%
2021-06-02 ОткрФКББ13 RU000A0JVGK7 0,05 9,86%
2021-06-02 ИАВТБ-БМ2А RU000A0JWBA7 1,39 0,00%
2021-06-02 ЯНАО-2016 RU000A0JX0Z8 7,01 6,61%
2021-06-02 ТелХолПБО2 RU000A0JX108 54,10 0,00%
2021-06-02 Роснфт1P1 RU000A0JX132 10,85 4,41%
2021-06-02 СПбГО35001 RU000A0ZYHX8 38,39 6,78%
2021-06-02 ФСК ЕЭС Б4 RU000A0ZYJ91 18,95 6,54%
2021-06-02 Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 21,69 3,71%
2021-06-02 Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 21,69 3,54%
2021-06-02 МясничБОП3 RU000A1006B5 10,78 10,08%
2021-06-02 ПионЛизБП2 RU000A1006C3 8,84 11,91%
2021-06-02 ОАЭ БО-П3 RU000A100CG7 11,68 11,02%
2021-06-02 РОСНАНО2P1 RU000A100ER0 45,38 6,09%
2021-06-02 Новотр 1Р1 RU000A1014S3 21,82 8,59%
2021-06-02 ТП Кир 1P1 RU000A1014U9 23,06 7,80%
2021-06-02 МоторТ1Р02 RU000A101HA7 32,41 10,43%
2021-06-02 РитйлБФ1P1 RU000A101QF7 23,56 9,95%
2021-06-02 Росагрл1Р1 RU000A101R09 36,65 7,55%
2021-06-02 Лента Б1P4 RU000A101R33 31,41 6,45%
2021-06-02 НХП БО-П01 RU000A102036 102,74 -16,12%
2021-06-02 СибСтекП02 RU000A1026R9 102,74 11,02%
2021-06-02 Аэрфью1Р01 RU000A102T97 23,06 9,36%
2021-06-02 ЮниСКап02К RU000A102TK9 72,33 9,15%
2021-06-02 Займер 01 RU000A102TL7 10,48 12,99%
2021-06-02 ОФЗ 26224 RU000A0ZYUA9 34,41 6,88%
2021-06-03 РоснфтБО2 RU000A0JV1W5 46,87 6,07%
2021-06-03 РоснфтБО3 RU000A0JV1X3 46,87 7,72%
2021-06-03 РоснфтБО4 RU000A0JV1Y1 46,87 6,34%
2021-06-03 РоснфтБО8 RU000A0JV201 46,87 9,48%
2021-06-03 РоснфтБО9 RU000A0JV219 46,87 6,29%
2021-06-03 РоснфтБО14 RU000A0JV227 46,87 6,99%
2021-06-03 РоснфтБО10 RU000A0JV235 46,87 9,48%
2021-06-03 РоснфтБО11 RU000A0JV243 46,87 7,88%
2021-06-03 РоснфтБО12 RU000A0JV250 46,87 7,88%
2021-06-03 РоснфтБО13 RU000A0JV268 46,87 6,99%
2021-06-03 БалтЛизБО2 RU000A0JVRM0 9,97 2,04%
2021-06-03 ГазпрнефБ3 RU000A0JWK41 38,64 7,07%
2021-06-03 ПионерБО2 RU000A0JWK66 0,02 25,65%
2021-06-03 Совком БО5 RU000A0ZYJR6 37,40 6,57%
2021-06-03 ЦентрИБ1Р5 RU000A0ZZKP5 13,09 5,32%
2021-06-03 ДОМ 1P-6R RU000A100ET6 26,43 4,00%
2021-06-03 iУОМЗ Б-П1 RU000A100EV2 46,87 8,29%
2021-06-03 ГазпромКP1 RU000A100EX8 39,84 5,80%
2021-06-03 ПР-Лиз 1P3 RU000A100Q35 9,86 9,48%
2021-06-03 Ростел2P1R RU000A101541 34,16 6,89%
2021-06-03 ОбувьРо1Р2 RU000A1015P6 9,86 12,19%
2021-06-03 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 28,42 7,27%
2021-06-03 БелОб34015 RU000A101RB4 14,46 7,21%
2021-06-03 Татнхим 01 RU000A102BD2 10,27 6,91%
2021-06-04 НефГазХол6 RU000A0JRK22 29,67 17,46%
2021-06-04 ФСК ЕЭС-30 RU000A0JUC92 15,43 0,00%
2021-06-04 ФСК ЕЭС-34 RU000A0JUCA9 15,43 0,00%
2021-06-04 ОДК 01 RU000A0JWK74 53,60 7,53%
2021-06-04 ТрнфБО1P1 RU000A0JWK90 49,36 6,84%
2021-06-04 МегафнБ1P2 RU000A0JWKA8 24,68 -53,53%
2021-06-04 Мордовия03 RU000A0JWSQ7 11,67 6,59%
2021-06-04 ТомскАдм 6 RU000A0JWZ10 9,80 10,18%
2021-06-04 СамарОбл13 RU000A0JXT41 18,38 5,62%
2021-06-04 ГТЛК 1P-10 RU000A0ZZ984 12,22 5,22%
2021-06-04 РЖД 1Р-10R RU000A0ZZX19 43,63 6,32%
2021-06-04 КонцесТ 04 RU000A100EM1 74,79 0,00%
2021-06-04 ДОМ 1P-7R RU000A101590 32,16 4,69%
2021-06-04 ТомскАдм 7 RU000A1018A2 18,37 6,71%
2021-06-04 ДДёнерБОП2 RU000A101HQ3 110,96 12,56%
2021-06-04 АЛЬФА-Б2Р6 RU000A101QP6 28,83 5,01%
2021-06-04 Сбер Sb16R RU000A101QW2 28,17 6,62%
2021-06-04 МТС 1P-17 RU000A101RD0 13,71 5,73%
2021-06-04 МРСКЦП 1P1 RU000A101RF5 28,17 6,55%
2021-06-04 МРСКЦе1P02 RU000A101RH1 27,92 6,20%
2021-06-04 ТомскАдм 8 RU000A102LR1 16,70 6,94%
2021-06-04 ВЭБ1P-К305 RU000A102YV6 3,79 0,00%
2021-06-05 МясничБОП2 RU000A0ZZGZ2 6,10 7,44%
2021-06-05 АС ФИН1Р1 RU000A0ZZYF7 19,73 8,24%
2021-06-05 ОАЭ БО-П2 RU000A0ZZYP6 11,30 10,43%
2021-06-05 ВТБ Б-1-30 RU000A100EN9 0,10 0,00%
2021-06-05 ОткрФКБИО1 RU000A100EW0 0,10 0,00%
2021-06-05 ИСпетр1P1 RU000A1013C9 11,89 11,88%
2021-06-05 Калита1P2 RU000A1023L9 10,68 12,44%
2021-06-06 ВлгОб35007 RU000A0JXSD3 21,57 7,09%
2021-06-06 ЛамбумБП01 RU000A100LE3 110,96 -2,62%
2021-06-06 VTB Eur XS0810596832 47,50 0,00%
2021-06-07 ГТЛК 1P-02 RU000A0JX199 16,33 8,97%
2021-06-07 КАМАЗ БО14 RU000A0JX1C5 49,46 0,00%
2021-06-07 ПР-Лиз 1P2 RU000A0ZZX35 26,18 8,94%
2021-06-07 СолЛизБО04 RU000A1005N2 29,92 13,04%
2021-06-07 КИСТФ БОП1 RU000A100FZ0 123,29 9,46%
2021-06-07 Кузина1P01 RU000A100TL1 114,90 3,54%
2021-06-07 ПЮДМ БО-П2 RU000A1020K7 115,07 11,31%
2021-06-07 Систем1P16 RU000A102FS1 15,21 7,34%
2021-06-07 Систем1P17 RU000A102FT9 33,66 7,77%
2021-06-08 ЛенОбл2014 RU000A0JV2J0 3,20 -43,11%
2021-06-08 БашнфтБО7 RU000A0JVHF5 60,33 0,00%
2021-06-08 БелгОб2016 RU000A0JWKB6 6,11 -6,33%
2021-06-08 КТЖФинанс1 RU000A0JXS34 43,63 7,00%
2021-06-08 БелугаБП1 RU000A0JXTB5 35,53 6,91%
2021-06-08 ДДёнерБОП1 RU000A0ZZ7R8 385,48 13,80%
2021-06-08 ИНГРАД1P2 RU000A0ZZXD4 33,66 0,00%
2021-06-08 РОЛЬФ 1Р01 RU000A1005Y9 26,05 7,32%
2021-06-08 РЕСОЛизБП4 RU000A100F95 46,37 6,07%
2021-06-08 ГрузЦ БОП3 RU000A100FY3 123,29 -10,74%
2021-06-08 ПНППК 1P01 RU000A100TB2 27,42 7,32%
2021-06-08 БЭЛТИ БОП2 RU000A100TT4 10,27 12,56%
2021-06-08 ДетМир БО5 RU000A1015A8 36,15 6,54%
2021-06-08 БелугаБП3 RU000A1015E0 41,14 7,86%
2021-06-08 ВТБ Б-1-74 RU000A101S57 0,05 0,00%
2021-06-08 ВТБ Б-1-75 RU000A101S65 0,05 0,00%
2021-06-08 РУСАБрБ2P1 RU000A101S81 16,21 7,32%
2021-06-08 КировЗд1Р1 RU000A101S99 25,43 8,33%
2021-06-08 ВТБ Б1-142 RU000A1027L0 0,05 0,00%
2021-06-08 ВТБ Б1-163 RU000A102EA2 0,05 0,00%
2021-06-08 ВТБ Б1-164 RU000A102EB0 0,05 0,00%
2021-06-08 ВТБ Б1-165 RU000A102EC8 0,05 0,00%
2021-06-08 ВТБ Б1-166 RU000A102ED6 0,05 0,00%
2021-06-08 ВЭБ1P-22 RU000A102FC5 29,67 6,74%
2021-06-08 Челяб35001 RU000A102FV5 14,96 6,42%
2021-06-08 РоялКапБО5 RU000A102FX1 32,41 13,15%
2021-06-08 СовкомБОП3 RU000A102G01 14,96 6,19%
2021-06-08 МосОб35016 RU000A102G35 14,83 7,05%
2021-06-08 БЭЛТИ БОП3 RU000A102GC3 9,86 12,45%
2021-06-08 BCS12/25-2 XS2213663797 31,25 0,00%
2021-06-09 АИЖК-13 А2 RU000A0JU3J9 7,56 -94,96%
2021-06-09 РЖД БО-10 RU000A0JUCG6 24,88 0,00%
2021-06-09 ТМэнерго 1 RU000A0JUTC9 34,19 14,30%
2021-06-09 ТрансФБО39 RU000A0JVHH1 67,32 13,56%
2021-06-09 ПочтаРосБ1 RU000A0JVZY8 17,37 0,00%
2021-06-09 ОткрХОЛБП1 RU000A0JXTG4 0,02 7 916 344,32%
2021-06-09 СолЛизБО05 RU000A100TD8 31,16 11,54%
2021-06-09 ЭТС 1Р01 RU000A1015S0 26,93 8,12%
2021-06-09 ГТЛК 1P-18 RU000A101SC0 19,55 7,75%
2021-06-09 ГТЛК 1P-19 RU000A101SD8 19,87 7,94%
2021-06-09 Роснфт2P10 RU000A101SF3 14,46 7,00%
2021-06-09 КАМАЗ БОП7 RU000A101SM9 16,70 6,65%
2021-06-09 ДОМ 1P-8R RU000A101SQ0 27,42 5,57%
2021-06-09 ВСК 1P-01R RU000A102G50 32,66 7,69%
2021-06-09 ЦентрИБ1Р7 RU000A102G92 14,34 5,87%
2021-06-09 КОБР-43 RU000A102SL9 11,88 4,96%
2021-06-09 ОФЗ 26220 RU000A0JXB41 36,90 5,73%
2021-06-09 BCS09/24 XS2038595034 46,88 0,00%
2021-06-10 СвязьБанк3 RU000A0JS1F5 40,39 -30,78%
2021-06-10 ГТЛК БО-04 RU000A0JVA10 19,90 6,31%
2021-06-10 РЖД-41 обл RU000A0JX1S1 33,16 6,18%
2021-06-10 Оренб35004 RU000A0ZYKH5 20,39 6,68%
2021-06-10 СамарОбл14 RU000A0ZZ9P8 14,86 7,04%
2021-06-10 РЖД 1Р-07R RU000A0ZZ9R4 36,40 6,57%
2021-06-10 ПионЛизБП1 RU000A0ZZAT8 10,07 11,21%
2021-06-10 ИА БСПБ2 1 RU000A0ZZW77 7,08 -33,84%
2021-06-10 СберБ Б50R RU000A0ZZXS2 43,88 0,00%
2021-06-10 ВсИнстрБО1 RU000A0ZZXT0 22,44 7,50%
2021-06-10 ГТЛК 1P-14 RU000A100FE5 22,06 6,73%
2021-06-10 РСХБ С01Е1 RU000A101616 3 739,73 6,94%
2021-06-10 Брус 1P01 RU000A101HU5 27,42 9,46%
2021-06-10 СИЛ 1P01 RU000A101J82 5,75 -1,96%
2021-06-10 РЕСОЛизБП3 RU000A101ST4 37,40 7,16%
2021-06-10 РитйлБФ1P2 RU000A102TR4 25,80 10,74%
2021-06-10 BCS06/24-9 XS2296660454 1 302,08 0,00%
2021-06-11 МГор48-об RU000A0JNYN1 29,92 5,81%
2021-06-11 СПбТел 01 RU000A0JRKC4 42,38 6,28%
2021-06-11 СПбТел 02 RU000A0JRKD2 27,42 6,10%
2021-06-11 СПбТел 03 RU000A0JRKM3 27,42 4,69%
2021-06-11 АИЖК2014А3 RU000A0JUJ87 7,97 -86,05%
2021-06-11 ЛнССМУБ1P2 RU000A0ZYA66 14,95 7,03%
2021-06-11 ТамбовОб17 RU000A0ZYJ18 19,95 7,38%
2021-06-11 СПбГО35002 RU000A0ZYKJ1 38,15 6,97%
2021-06-11 УрКаПБО4P RU000A0ZZ9W4 38,39 6,94%
2021-06-11 КировОбл01 RU000A0ZZXZ7 21,19 6,56%
2021-06-11 ВБРР 1P-03 RU000A100691 12,47 5,11%
2021-06-11 МКБ П01 RU000A100FF2 45,00 3,92%
2021-06-11 КАМАЗ БОП3 RU000A100FR7 21,82 6,91%
2021-06-11 ЕАБР 1Р-05 RU000A101574 33,91 6,14%
2021-06-11 Апт36,61P1 RU000A1015T8 33,66 0,00%
2021-06-11 Труд 1P-01 RU000A101624 31,16 9,23%
2021-06-11 НижгорОб14 RU000A101665 16,83 6,55%
2021-06-11 ОнлМкфн02 RU000A101JF2 10,27 12,07%
2021-06-11 МежИнБ01P5 RU000A1023H7 14,83 6,23%
2021-06-11 СНХТ БО-01 RU000A1028H6 11,10 12,51%
2021-06-11 Сбер Sb18R RU000A102FR3 26,18 6,28%
2021-06-11 МКБ П23 RU000A102GE9 0,05 0,00%
2021-06-11 ГПБ001P19P RU000A102GJ8 29,42 6,43%
2021-06-11 БелугаБП4 RU000A102GU5 36,90 8,00%
2021-06-11 СовкмЛ П03 RU000A102GW1 16,21 6,24%
2021-06-11 BCS Iron3 XS1923604984 49,85 0,00%
2021-06-11 ALFA-23 EU XS2183144810 27,00 1,72%
2021-06-12 ИА Абс5 01 RU000A101ZU7 12,85 6,47%
2021-06-12 РСХБ Б04RP RU000A102713 4,59 6,79%
2021-06-12 МСБЛиз2P03 RU000A1028N4 8,32 10,76%
2021-06-12 БДеньги-02 RU000A102ZT7 10,48 13,20%
2021-06-12 BCS06/24-B XS2301236753 37,50 0,00%
2021-06-13 АИЖК14-2А3 RU000A0JV755 15,88 -97,19%
2021-06-13 ПЮДМ БО-П1 RU000A0ZZ8A2 534,25 10,88%
2021-06-13 Роделен1Р1 RU000A0ZZV52 1,71 8,01%
2021-06-13 ГПБ001P03P RU000A0ZZXM5 44,63 6,38%
2021-06-13 Novatek-22 XS0864383723 22,11 1,09%
2021-06-13 MMK-24 XS1843434959 21,88 1,81%
2021-06-14 РоснефтьБ6 RU000A0JUCR3 33,16 5,52%
2021-06-14 РоснефтьБ5 RU000A0JUCS1 33,16 5,59%
2021-06-14 Оренб35002 RU000A0JUPE3 1,37 5,43%
2021-06-14 СолЛизБО03 RU000A0ZZY42 31,16 12,46%
2021-06-14 РСХБ 11В1 RU000A0ZZY59 44,88 5,05%
2021-06-14 Калсб 1P01 RU000A0ZZYL5 64,82 9,82%
2021-06-14 ИТЦ-Тр1P01 RU000A100UP0 119,18 11,50%
2021-06-14 НафттрнБО2 RU000A100YD8 106,85 -15,46%
2021-06-14 КарМаниБ03 RU000A1014P9 10,19 11,36%
2021-06-14 Пионер 1P4 RU000A1016F5 26,18 9,84%
2021-06-14 ЗЕНИТБО1Р5 RU000A1016K5 38,15 7,78%
2021-06-14 МБЭС 1P-02 RU000A101RJ7 30,92 7,00%
2021-06-14 ОбувьРо1Р3 RU000A1021B4 9,45 11,79%
2021-06-14 ДонЛом001P RU000A1024R4 10,68 12,12%
2021-06-14 iХэдХ1P01R RU000A102GY7 16,08 7,12%
2021-06-15 ДОМ.РФ16об RU000A0JQXG0 2,08 3,09%
2021-06-15 ТГК-1 03 RU000A0JS1W0 22,44 4,51%
2021-06-15 ГТЛК БО-03 RU000A0JV375 17,03 0,00%
2021-06-15 РЖД БО-14 RU000A0JVJS4 24,88 0,00%
2021-06-15 ПКТ 01 RU000A0JW0S4 24,93 7,26%
2021-06-15 ИАМлторг2А RU000A0JWAT9 1,41 -4,72%
2021-06-15 КАМАЗ БО15 RU000A0JX2B5 48,02 0,00%
2021-06-15 БелгОб2017 RU000A0JXTW1 20,57 6,71%
2021-06-15 ЧТПЗ 1P4 RU000A0JXTY7 44,63 6,46%
2021-06-15 КалинОбл17 RU000A0ZYKU8 19,72 6,67%
2021-06-15 ЗСКБ БО-П1 RU000A0ZZ8T2 0,03 5,46%
2021-06-15 МСБЛиз2Р02 RU000A100DC4 7,86 11,89%
2021-06-15 СвердлОбл6 RU000A1016N9 16,70 7,17%
2021-06-15 ИКС5Фин1P8 RU000A1016P4 33,41 6,81%
2021-06-15 ИКС5Фин1P9 RU000A1016Q2 33,41 0,00%
2021-06-15 ГарИнв1P06 RU000A1016U4 28,67 10,23%
2021-06-15 РСХБ Б02RP RU000A101DD0 5,14 6,54%
2021-06-15 ЛЕГЕНДА1P2 RU000A101GW3 27,42 9,67%
2021-06-15 ВТБ Б-1-76 RU000A101SK3 0,05 0,00%
2021-06-15 ВТБ Б-1-77 RU000A101SL1 0,05 0,00%
2021-06-15 РСЭКСМБ2Р2 RU000A101T56 30,67 7,32%
2021-06-15 Славнеф1Р1 RU000A101T64 15,21 6,83%
2021-06-15 СИЛ 1P02 RU000A101XB2 5,86 9,64%
2021-06-15 АйДиЭф03 RU000A102CZ3 10,27 13,24%
2021-06-15 ВТБ Б1-153 RU000A102EH7 0,05 0,00%
2021-06-15 ВТБ Б1-154 RU000A102EJ3 0,05 0,00%
2021-06-15 ВТБ Б1-155 RU000A102EL9 0,05 0,00%
2021-06-15 ВТБ Б1-156 RU000A102EN5 0,05 0,00%
2021-06-15 ВТБ Б1-157 RU000A102EP0 0,05 0,00%
2021-06-15 СтаврКрай4 RU000A102H34 15,46 7,28%
2021-06-15 РенКредБО4 RU000A102H83 42,13 8,97%
2021-06-15 Автодор3Р1 RU000A102H91 33,66 7,39%
2021-06-15 РОСНАНО2P5 RU000A102HB3 33,66 7,09%
2021-06-15 BCSALORPT XS2139835636 12 980,54 0,00%
2021-06-16 ОткрХОЛ 4 RU000A0JTH82 0,02 7 916 344,32%
2021-06-16 АИЖК14-3А2 RU000A0JV1B9 0,86 0,00%
2021-06-16 АИЖК14-3А1 RU000A0JV1C7 2,59 0,00%
2021-06-16 ГТЛК 1P-06 RU000A0ZYAP9 11,83 6,53%
2021-06-16 КарМаниБ1 RU000A0ZYAQ7 11,89 11,22%
2021-06-16 КЧР 2017 RU000A0ZYL22 21,69 7,66%
2021-06-16 СТТ БО-3 RU000A0ZYL30 59,84 0,00%
2021-06-16 МгдОбл2017 RU000A0ZYL48 13,96 6,67%
2021-06-16 ДОМ 1P-4R RU000A0ZZ7C0 39,39 -1,78%
2021-06-16 ПИК К 1P2 RU000A1016Z3 20,57 7,59%
2021-06-16 ЛТрейд 1P1 RU000A101CB6 10,27 12,06%
2021-06-16 СвердлОб11 RU000A102HF4 14,21 6,09%
2021-06-16 ОхтаГр БП0 RU000A102HG2 29,92 11,05%
2021-06-16 УОМЗ Б-П2 RU000A102HU3 36,90 7,88%
2021-06-16 ТАЛАНФБ1P2 RU000A102US0 26,18 10,12%
2021-06-16 НафттрнБО3 RU000A102V51 9,86 12,35%
2021-06-16 ОФЗ 25083 RU000A0ZYCK6 34,90 5,22%
2021-06-16 SB-21 XS0638572973 28,59 0,00%
2021-06-16 SCF-23 XS1433454243 26,88 1,81%
2021-06-17 ОткрХОЛ 2 RU000A0JS264 0,05 7 916 344,32%
2021-06-17 ИФКСОЮЗ2 RU000A0JTHF9 1,00 9,77%
2021-06-17 РЖД БО-09 RU000A0JTZM7 27,03 0,00%
2021-06-17 ЗенитБО-13 RU000A0JUPW5 0,50 0,10%
2021-06-17 КАМАЗ БО13 RU000A0JW126 51,81 0,00%
2021-06-17 ЛнССМУБ1P1 RU000A0JWLG3 3,55 5,59%
2021-06-17 КРАУС Б1P1 RU000A0JX2L4 49,86 0,00%
2021-06-17 РСЭКСМБ1Р1 RU000A0JX2M2 16,21 2,74%
2021-06-17 БашнфБ1P1R RU000A0JX2P5 47,37 0,00%
2021-06-17 БашнфтБО10 RU000A0JX2Q3 47,37 0,00%
2021-06-17 БашнфБ1P2R RU000A0JX2X9 47,37 5,47%
2021-06-17 ВЭБ ПБО1Р8 RU000A0JXU48 21,19 2,98%
2021-06-17 Газпнф1P4R RU000A0ZYLC4 38,39 6,15%
2021-06-17 ФПК 1P-02 RU000A0ZYLF7 38,64 6,75%
2021-06-17 Роснфт2P3 RU000A0ZYLG5 38,64 6,59%
2021-06-17 ВЭБПБО1Р11 RU000A0ZYLJ9 41,09 0,00%
2021-06-17 НКНХ 1Р-01 RU000A0ZZZ17 48,62 7,33%
2021-06-17 РосДорБ 02 RU000A0ZZZ25 31,16 6,26%
2021-06-17 РСЭКСМБ2Р1 RU000A101780 34,41 6,80%
2021-06-17 ИНГРАД 2P1 RU000A101798 33,66 0,00%
2021-06-17 УрожайБО01 RU000A101TA2 64,82 10,82%
2021-06-17 ВЭБ 1P-19 RU000A101TB0 32,86 7,15%
2021-06-17 РедСофт2P1 RU000A101TE4 31,16 9,40%
2021-06-17 ТЕПЛОЭН1Р1 RU000A102J57 24,93 9,79%
2021-06-17 КировЗд1Р2 RU000A102UZ5 23,68 9,22%
2021-06-18 РЖД БО-19 RU000A0JUPZ8 27,03 0,00%
2021-06-18 ВТБ БО-30 RU000A0JV3Q3 17,33 5,93%
2021-06-18 РСХБ БО15 RU000A0JV3R1 13,21 -3,49%
2021-06-18 АтомэнпБО7 RU000A0JW167 55,35 5,44%
2021-06-18 АтомэнпБО8 RU000A0JW175 55,35 10,12%
2021-06-18 iРОСНАНО 7 RU000A0JW1G7 63,58 5,72%
2021-06-18 ОДК 03 RU000A0JWDB1 57,34 0,00%
2021-06-18 РСГ-ФинБ10 RU000A0JWLJ7 72,30 10,12%
2021-06-18 ГТЛК 1P-01 RU000A0JWTV5 10,72 9,02%
2021-06-18 ДОМ.РФ Б-5 RU000A0JX2R1 12,09 3,59%
2021-06-18 КалинОбл16 RU000A0JX2S9 20,92 5,18%
2021-06-18 Роснфт1P2 RU000A0JX355 46,82 6,62%
2021-06-18 СМП 03 RU000A0JXJP6 26,18 5,26%
2021-06-18 ВЭБ ПБО1Р9 RU000A0JXU71 43,63 5,21%
2021-06-18 ВЦЗ 1P1R RU000A0ZYLK7 31,16 8,65%
2021-06-18 ГТЛК 1P-11 RU000A0ZZAL5 14,83 0,70%
2021-06-18 КрасЯрКр16 RU000A0ZZM87 21,69 6,69%
2021-06-18 НЗРМ БО-П1 RU000A1004Z9 110,96 8,89%
2021-06-18 БКЕ БО 1P3 RU000A100G03 41,88 6,61%
2021-06-18 ХКФБанкБ06 RU000A100UG9 21,57 7,59%
2021-06-18 ПионЛизБП3 RU000A1013N6 8,63 11,95%
2021-06-18 Газпнф3P2R RU000A1017J5 17,83 7,31%
2021-06-18 РОСНАНО2P4 RU000A101KK0 17,01 6,92%
2021-06-18 Якут-35014 RU000A101P27 16,18 6,83%
2021-06-18 ЧеркизБ1P3 RU000A1024W4 15,46 6,55%
2021-06-18 ОбувьРо1Р4 RU000A102NK2 9,04 11,58%
2021-06-18 РЖД 1Р-21R RU000A102QP4 24,40 7,28%
2021-06-19 СМП 02 RU000A0JXJM3 26,18 5,27%
2021-06-19 МигКр 01МС RU000A100GK0 5,90 6,07%
2021-06-19 ГрупПроБ01 RU000A102580 10,68 9,65%
2021-06-19 ЛТрейд 1P2 RU000A1029F8 8,88 11,60%
2021-06-20 СТТ 01 RU000A0JWKY8 85,23 8 806 403,84%
2021-06-20 РосбанкБ12 RU000A0JX2D1 32,66 6,86%
2021-06-20 РосбанкБ11 RU000A0JX2F6 32,66 6,65%
2021-06-20 ВЭБ ПБО1Р5 RU000A0JX4Q9 48,13 4,72%
2021-06-20 ГрузЦ БОП4 RU000A101K30 115,07 8,08%
2021-06-20 BCS 6/23 XS1878009866 46,75 0,00%
2021-06-20 BCS12/23-2 XS1937694625 45,19 0,00%
2021-06-20 BCS12/23-3 XS1943597994 5 484,93 0,00%
2021-06-20 BCS 06/22 XS1998798984 25,00 0,00%
2021-06-20 BCS GMf2 XS2121431113 37,39 0,00%
2021-06-20 BCS GM8 XS2139466846 43,62 0,00%
2021-06-20 BCSGMf1 XS2139467901 43,62 0,00%
2021-06-20 BCS GMf5 XS2189376911 5 982,48 0,00%
2021-06-20 BCS GMf4 XS2189377562 52,97 0,00%
2021-06-20 BCS GMf8 XS2215497830 4 785,99 0,00%
2021-06-20 BCS GMf10 XS2269280066 37,47 0,00%
2021-06-20 BCS GMf11 XS2269286345 4 904,90 0,00%
2021-06-21 ТрансФБО29 RU000A0JUQ96 35,65 7,18%
2021-06-21 БелгОб2014 RU000A0JUQB7 1,33 -2,01%
2021-06-21 АшинМЗ БО1 RU000A0JUQC5 28,67 193,36%
2021-06-21 ТомскОб 55 RU000A0JW1K9 18,51 5,41%
2021-06-21 ХМАО 10 RU000A0JX215 15,97 6,49%
2021-06-21 РСХБ БО 2P RU000A0JXUC1 43,13 5,45%
2021-06-21 Газпнф1P5R RU000A0ZYLQ4 38,39 4,05%
2021-06-21 СТТ БО-5 RU000A0ZYLR2 59,84 0,00%
2021-06-21 ДОМ.РФ1P1R RU000A0ZYLU6 12,59 6,68%
2021-06-21 СвердлОбл5 RU000A0ZZQH9 17,31 7,15%
2021-06-21 СберИОС174 RU000A1017N7 0,15 0,00%
2021-06-21 ТрансмхПБ4 RU000A1018C8 34,65 6,58%
2021-06-21 ЭТС 1Р02 RU000A101TR6 29,92 8,90%
2021-06-21 Джи-гр 1Р1 RU000A101TS4 31,16 9,80%
2021-06-21 РСХБ Б03RP RU000A101WQ2 4,46 6,75%
2021-06-21 РЕСОЛизБП8 RU000A102K39 34,16 7,41%
2021-06-21 СМАК БП01 RU000A102KP7 106,85 12,01%
2021-06-21 ГТЛК 2P-01 RU000A102VR0 19,57 7,57%
2021-06-22 ФСК ЕЭС-13 RU000A0JRL96 42,38 5,12%
2021-06-22 АИЖ11А1/13 RU000A0JUBT1 1,65 0,00%
2021-06-22 АИЖ11А2/13 RU000A0JUC19 0,55 3,06%
2021-06-22 ГТЛК БО-07 RU000A0JW1P8 17,18 6,50%
2021-06-22 РСХБ 27 RU000A0JW1V6 32,09 -11,25%
2021-06-22 РЖД-42 обл RU000A0JWLU4 48,37 0,00%
2021-06-22 КОМИ 14 об RU000A0JXUD9 20,94 6,54%
2021-06-22 КемерОбл17 RU000A0ZYB40 20,44 7,27%
2021-06-22 ХМАО 11 RU000A0ZYKW4 18,95 5,59%
2021-06-22 ДФФ 1Р-01 RU000A0ZYM21 40,39 7,60%
2021-06-22 СолЛизБО02 RU000A0ZZMQ9 33,66 12,15%
2021-06-22 ОАЭ БО-П1 RU000A0ZZWJ3 11,30 10,25%
2021-06-22 СоллФин1P1 RU000A0ZZZN8 14,19 5,65%
2021-06-22 ВЭБ 1P-12 RU000A0ZZZP3 22,79 5,78%
2021-06-22 ММЦБ П01-1 RU000A1001T8 29,29 9,31%
2021-06-22 ТаксФ БП1 RU000A100E70 61,64 7,45%
2021-06-22 РСХБ БО-9Р RU000A100GM6 40,64 5,55%
2021-06-22 СолЛизБО06 RU000A1018D6 32,41 12,55%
2021-06-22 РоялКапБО3 RU000A1018F1 34,90 11,76%
2021-06-22 Татнфт1P1 RU000A1018K1 16,08 6,13%
2021-06-22 ЗавдКЭС1P1 RU000A1018L9 34,90 11,98%
2021-06-22 РОССИУМ1P3 RU000A1018N5 31,16 0,00%
2021-06-22 СФО ИК Ф02 RU000A101JN6 6,97 0,00%
2021-06-22 ВТБ Б-1-79 RU000A101SN7 0,05 0,00%
2021-06-22 ВТБ Б-1-80 RU000A101SP2 0,05 0,00%
2021-06-22 ТЕХЛиз 1P3 RU000A102234 10,27 12,17%
2021-06-22 СЭЗ 1P2 RU000A102556 26,80 11,00%
2021-06-22 ЛипецкОб12 RU000A102598 14,34 6,37%
2021-06-22 ВТБ Б1-159 RU000A102ER6 0,05 0,00%
2021-06-22 ВТБ Б1-160 RU000A102ES4 0,05 0,00%
2021-06-22 ВТБ Б1-161 RU000A102EU0 0,05 0,00%
2021-06-22 ВТБ Б1-162 RU000A102EV8 0,05 0,00%
2021-06-22 АЛЬФА-Б2Р9 RU000A102JZ8 29,83 6,62%
2021-06-22 СККНФ Б01 RU000A102KF8 34,90 7,95%
2021-06-22 Пионер 1P5 RU000A102KG6 24,31 10,15%
2021-06-22 ЭлемЛиз1P3 RU000A102VW0 20,57 8,62%
2021-06-23 Финанс-М 1 RU000A0JVE65 0,50 3 285 600,00%
2021-06-23 КОМИ 12 об RU000A0JVKF9 8,95 5,95%
2021-06-23 РЖД-35 обл RU000A0JVKH5 19,95 0,00%
2021-06-23 РСХБ 28 RU000A0JW1Z7 32,09 -4,03%
2021-06-23 ТрансФБО27 RU000A0JWLW0 35,65 -27,75%
2021-06-23 ТамбовОбл2 RU000A0JWT75 17,95 5,93%
2021-06-23 ЛСР БО 1Р1 RU000A0JWU98 5,36 5,48%
2021-06-23 ИркОбл2016 RU000A0JX314 11,53 6,83%
2021-06-23 Локосерв 1 RU000A0JXLU2 21,88 8,85%
2021-06-23 RUS-27 RU000A0JXTS9 4 250,00 2,21%
2021-06-23 RUS-47 RU000A0JXU14 5 250,00 3,82%
2021-06-23 ЯНАО2017-2 RU000A0ZYM47 13,96 7,18%
2021-06-23 ПИК БО-П06 RU000A0ZZAW2 28,42 4,02%
2021-06-23 АЛЬФА-Б2Р3 RU000A0ZZZ66 46,13 6,01%
2021-06-23 iСЛТ001P02 RU000A0ZZZU3 54,85 7,07%
2021-06-23 Карелия 19 RU000A0ZZZV1 21,07 5,88%
2021-06-23 РОССИУМ1P2 RU000A0ZZZY5 31,16 0,00%
2021-06-23 МоторТ1Р01 RU000A100V38 37,40 9,95%
2021-06-23 Роделен1Р2 RU000A100W29 5,26 11,26%
2021-06-23 Автодор2Р5 RU000A1017H9 33,87 6,57%
2021-06-23 ПР-Лиз 2P1 RU000A1022E6 8,22 10,13%
2021-06-23 ВЭБ1P-23В RU000A102K96 16,21 3,28%
2021-06-23 КалинОбл20 RU000A102KN2 15,21 7,17%
2021-06-23 РКССочи2Р1 RU000A102KQ5 31,16 12,74%
2021-06-23 АПРИФП БП4 RU000A102KR3 32,41 13,18%
2021-06-23 ХКФинБ1P6 RU000A102W68 18,70 7,72%
2021-06-23 ОФЗ 29010 RU000A0JV4Q1 28,72 5,02%
2021-06-23 BCS GM3 XS2027360507 43,62 0,00%
2021-06-24 Совком 02 RU000A0JTZ49 37,60 0,00%
2021-06-24 Новсиб 7об RU000A0JVUD3 6,16 5,67%
2021-06-24 ТинькоффБ7 RU000A0JWM31 36,90 5,91%
2021-06-24 АВТОБАН-Ф1 RU000A0JWM49 54,85 7,50%
2021-06-24 Роснфт1P3 RU000A0JX413 47,37 0,00%
2021-06-24 ЧТПЗ 1P3 RU000A0JXME4 24,18 7,17%
2021-06-24 ОрлОбл2017 RU000A0ZYGM3 14,49 6,79%
2021-06-24 ТомскОб 62 RU000A0ZYMJ7 18,70 6,36%
2021-06-24 МосОбл2017 RU000A0ZYML3 9,35 5,61%
2021-06-24 ВертолетБ4 RU000A0ZYMM1 43,88 7,97%
2021-06-24 ВертолетБ3 RU000A0ZYMN9 43,88 11,09%
2021-06-24 Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 29,92 16,07%
2021-06-24 Автодор2Р1 RU000A100030 32,21 -8,55%
2021-06-24 Автодор2Р2 RU000A100048 29,92 2,72%
2021-06-24 БрайтФ БП1 RU000A100725 23,68 11,56%
2021-06-24 Славнеф1Р2 RU000A1007H0 21,57 6,83%
2021-06-24 АЛЬФА-БС01 RU000A100GW5 292 945,21 7,89%
2021-06-24 ВЭБ 1P-17 RU000A100GY1 40,64 6,47%
2021-06-24 ОбувьРо1Р1 RU000A100V61 29,92 11,72%
2021-06-24 АйТеко1Р01 RU000A100VD4 23,68 -2,57%
2021-06-24 РСХБ Б01R RU000A101129 5,73 6,19%
2021-06-24 ЭНКО 1P01 RU000A1018U0 11,22 15,60%
2021-06-24 Магнит3Р05 RU000A1018X4 32,91 6,46%
2021-06-24 МТС 1P-13 RU000A101939 16,08 6,15%
2021-06-24 Калита1P1 RU000A101KJ2 12,33 12,69%
2021-06-24 Промсвб3P1 RU000A101U38 29,17 6,38%
2021-06-24 ВТБ Б-1-85 RU000A101U46 23,44 5,22%
2021-06-24 РегПрод1Р1 RU000A1025E9 29,92 9,71%
2021-06-24 БелОб34016 RU000A1025F6 12,51 6,37%
2021-06-24 ВБРР 1P-05 RU000A1025H2 14,46 6,73%
2021-06-24 Краснод 20 RU000A102KT9 16,70 7,18%
2021-06-24 ГСП-Ф 01 RU000A102KZ6 17,08 6,90%
2021-06-24 RUS-28 XS0088543193 63,75 2,40%
2021-06-25 ОткрХОЛ 3 RU000A0JT3J2 0,02 47,56%
2021-06-25 СамарОбл12 RU000A0JWM56 21,63 6,89%
2021-06-25 ПИК БО-П07 RU000A0ZZBJ7 43,38 5,37%
2021-06-25 НафттрнБО1 RU000A100303 96,99 10,92%
2021-06-25 АРАГОН БП1 RU000A1007U3 20,57 6,01%
2021-06-25 КАМАЗ БОП2 RU000A1007V1 7,42 6,53%
2021-06-25 АЗБУКАВКП1 RU000A100HE1 23,68 7,95%
2021-06-25 БДеньги1Р1 RU000A101483 10,19 10,69%
2021-06-25 СибКХП 1P1 RU000A101947 23,06 6,89%
2021-06-25 ВсИнстрБО2 RU000A101970 28,67 7,91%
2021-06-25 МосОб34013 RU000A101988 16,33 6,86%
2021-06-25 РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 32,66 7,30%
2021-06-25 ХКФинБ1P4 RU000A101U79 18,70 7,48%
2021-06-25 ПМЕД ДМ1Р1 RU000A102LB5 47,37 9,40%
2021-06-25 ЧеркизБ1P4 RU000A102LD1 15,96 6,83%
2021-06-25 ПионЛизБП4 RU000A102LF6 29,92 12,55%
2021-06-25 СДЭКГлБП01 RU000A102SM7 7,81 8,94%
2021-06-25 МСБЛиз2P04 RU000A102SN5 9,25 11,51%
2021-06-25 CBOM-24 XS1964558339 35,61 3,53%
2021-06-25 ALRS-27 XS2010030919 15,50 2,50%
2021-06-25 BCS GMp3 XS2128023012 42,53 0,00%
2021-06-26 ИА ТФБ1 А RU000A0JV508 1,71 -87,53%
2021-06-26 Удмурт2016 RU000A0JWT91 26,30 7,06%
2021-06-26 iРОСНАН1П1 RU000A1000H5 17,45 0,00%
2021-06-26 iСЛТ001P04 RU000A1029T9 22,19 8,75%
2021-06-26 Экспоб Б03 RU000A102WL1 20,16 8,01%
2021-06-26 BCS06/25-2 XS2125163688 2 500,00 0,00%
2021-06-27 Росбн14ИП RU000A0JUJG1 18,15 9,35%
2021-06-27 ГПБ БО-09 RU000A0JUQ39 28,17 6,84%
2021-06-27 КарМаниБ2 RU000A0ZZ1F6 12,32 10,14%
2021-06-27 СберИОС8 RU000A0ZZ7U2 0,31 0,00%
2021-06-27 ЯрОбл35016 RU000A0ZZEM5 19,82 7,15%
2021-06-27 BCS GM1 XS1946763361 53,60 0,00%
2021-06-27 BCS GM2 XS2019822357 40,51 0,00%
2021-06-27 BCS GMf3 XS2154338623 37,39 0,00%
2021-06-28 Росбн19ИП RU000A0ZYMD0 38,99 8,52%
2021-06-28 ИА ДОМ 4P2 RU000A0ZZNW5 7,43 6,88%
2021-06-28 ИА ДОМ 8P2 RU000A0ZZZ09 10,98 7,33%
2021-06-28 АВНГРДБ1P2 RU000A1007Q1 0,01 -8,07%
2021-06-28 ЭлщитСтБП2 RU000A101UD4 32,41 13,10%
2021-06-28 РСЭКСМБ2Р3 RU000A101UE2 33,11 6,37%
2021-06-28 СвердлОбл7 RU000A101UG7 14,46 6,41%
2021-06-28 ГЕНЕТИКБ01 RU000A101UL7 34,90 11,62%
2021-06-28 ВТБ Б-1-98 RU000A101YR6 3,95 5,58%
2021-06-28 ВТБ Б-1-99 RU000A1022J5 3,95 5,27%
2021-06-28 ИАДОМ Б3P1 RU000A102GD1 13,44 7,11%
2021-06-28 ИАДОМ Б1P4 RU000A102K13 17,63 0,00%
2021-06-28 ИАДОМ Б1P5 RU000A102L87 14,93 0,00%
2021-06-28 ГарИнв2P02 RU000A102LS9 24,93 10,61%
2021-06-28 ВТБ Б1-32 RU000A102LV3 23,44 5,82%
2021-06-28 АБЗ-1 1Р01 RU000A102LW1 29,92 12,39%
2021-06-28 ИАДОМ Б1P7 RU000A103125 12,67 5,17%
2021-06-28 BCS Iron2 XS1904686661 47,73 0,00%
2021-06-28 BCS FORSAJ XS1917700723 52,98 0,00%
2021-06-28 BCS GM5 XS2065019957 48,30 0,00%
2021-06-29 РСХБ 14 RU000A0JRLE8 40,64 4,51%
2021-06-29 ЛСР БО 1Р3 RU000A0ZYBV5 22,44 7,28%
2021-06-29 ЕвропланБ8 RU000A0ZZBV2 36,90 6,76%
2021-06-29 ЯрОбл35017 RU000A100PR6 19,82 6,58%
2021-06-29 ЭБИС Б1P01 RU000A100VY0 29,92 10,92%
2021-06-29 СберИОС275 RU000A101S40 0,10 0,00%
2021-06-29 ВТБ Б-1-78 RU000A101SJ5 0,05 0,00%
2021-06-29 ВТБ Б-1-81 RU000A101TF1 0,05 0,00%
2021-06-29 ВТБ Б-1-82 RU000A101TG9 0,05 0,00%
2021-06-29 ВТБ Б-1-84 RU000A101TJ3 0,05 0,00%
2021-06-29 ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 28,17 6,57%
2021-06-29 БСК 1Р-02 RU000A101UR4 16,45 7,44%
2021-06-29 АЛЬФА-Б2Р7 RU000A102788 26,43 5,81%
2021-06-29 ВТБ Б1-176 RU000A102HN8 0,05 0,00%
2021-06-29 ПрУдмР08 RU000A102M37 15,96 6,56%
2021-06-29 ДрктЛиз1Р6 RU000A102M45 28,67 11,95%
2021-06-29 ВсИнстрБО3 RU000A102M86 22,44 9,18%
2021-06-29 ОГК-2 3Р01 RU000A102M94 10,60 4,09%
2021-06-29 ГарИнв2P03 RU000A102X18 26,18 10,91%
2021-06-29 Солтон Б1 RU000A1032J4 10,68 11,97%
2021-06-29 GAZ-27_2 XS2196334671 15,00 2,85%
2021-06-30 МДС кл.А1 RU000A0JVF98 20,42 0,00%
2021-06-30 МДС кл.А2 RU000A0JVLA8 19,17 -28,67%
2021-06-30 СамолетБП3 RU000A0ZYME8 8,05 0,00%
2021-06-30 МТС 1P-10 RU000A100HU7 19,95 6,66%
2021-06-30 С-ИнновБП1 RU000A100HW3 36,15 9,66%
2021-06-30 ЮниМетр01 RU000A100T81 10,27 12,06%
2021-06-30 СОксБ1P1 RU000A100W52 37,40 11,79%
2021-06-30 Башкорт20 RU000A1026B3 14,71 6,20%
2021-06-30 ПИК К 1P3 RU000A1026C1 18,45 7,33%
2021-06-30 МетИнвБ П1 RU000A1026W9 15,12 6,18%
2021-06-30 ГСП-Ф БО01 RU000A102MR9 16,45 11,49%
2021-06-30 МФК ЦФПО01 RU000A102T55 11,10 13,81%
2021-06-30 BCS 06/23 XS1637911451 37,40 0,00%
2021-06-30 BCS30/6/23 XS1654213294 29,61 0,00%
2021-06-30 BCS 06/24 XS1962541709 52,98 0,00%
2021-06-30 BCS06/24-3 XS1967593796 22,44 0,00%
2021-06-30 BCS06/24-4 XS1982161603 37,40 0,00%
2021-06-30 BCS06/22-2 XS2004904285 43,75 0,00%
2021-06-30 BCS06/24-5 XS2009879425 38,96 0,00%
2021-06-30 BCS06/24-6 XS2028879026 40,51 0,00%
2021-06-30 BCS06/24-7 XS2028880115 5 484,93 0,00%
2021-06-30 BCS06/24-8 XS2038610445 19,95 0,00%
2021-06-30 BCS12/24 XS2057952439 45,19 0,00%
2021-06-30 BCS12/24-2 XS2058684619 5 484,93 0,00%
2021-06-30 BCS12/24-3 XS2072913317 62,33 0,00%
2021-06-30 BCS12/24-5 XS2072913663 37,40 0,00%
2021-06-30 BCS12/24-4 XS2072914125 6 980,82 0,00%
2021-06-30 BCS12/24-7 XS2085844053 50,00 0,00%
2021-06-30 BCS12/24-9 XS2088720524 50,00 0,00%
2021-06-30 BCS12/24-A XS2091664370 32,72 0,00%
2021-06-30 BCS12/24-B XS2091667043 4 861,64 0,00%
2021-06-30 BCS12/24-C XS2091668447 42,07 0,00%
2021-06-30 BCS12/24-D XS2091672803 5 484,93 0,00%
2021-06-30 BCS12/24-E XS2093710494 19,95 0,00%
2021-06-30 BCS06/25-4 XS2143253495 5 484,93 0,00%
2021-06-30 BCS06/25-3 XS2143253651 43,63 0,00%
2021-06-30 BCS06/25-5 XS2181436796 5 484,93 0,00%
2021-06-30 BCS06/25-6 XS2191043913 31,16 0,00%
2021-06-30 BCS06/25-7 XS2194483769 4 986,30 0,00%
2021-06-30 BCS06/25-8 XS2211859439 31,16 0,00%
2021-06-30 BCS06/25-9 XS2212035690 4 736,99 0,00%
2021-06-30 BCS12/25-3 XS2225301725 19,95 0,00%
2021-06-30 BCS12/25-4 XS2225424303 4 736,99 0,00%
2021-06-30 BCS12/25-5 XS2237422972 31,16 0,00%
2021-06-30 BCS12/25-6 XS2244322322 6 336,99 0,00%
2021-06-30 BCS12/25-7 XS2267886971 4 624,66 0,00%
2021-06-30 BCS12/25-8 XS2267887946 28,90 0,00%
2021-07-01 РСХБ 12 RU000A0JRMB2 40,64 4,72%
2021-07-01 ДОМ.РФ25об RU000A0JTW83 12,84 -8,35%
2021-07-01 СамарОбл10 RU000A0JUQP7 1,25 1,87%
2021-07-01 БалтЛизБО3 RU000A0JVLH3 4,21 3,29%
2021-07-01 АвАгроБ1P1 RU000A0ZYC31 14,96 6,13%
2021-07-01 Томсккаб02 RU000A0ZZC22 23,68 9,39%
2021-07-01 АПРИФП БП1 RU000A1003E6 13,15 8,00%
2021-07-01 ГПБ001P11P RU000A100HH4 40,66 6,88%
2021-07-01 РЖД 1Р-16R RU000A100HY9 39,39 6,82%
2021-07-01 ДФФ БО1P-2 RU000A100J18 21,57 7,24%
2021-07-01 УльтраБ1P1 RU000A100WR2 96,88 11,87%
2021-07-01 BCS 07/21 XS1833629253 8 500,00 0,00%
2021-07-01 BCS07/26-3 XS2321534310 11,99 0,00%
2021-07-01 BCS07/26-2 XS2321680998 2 328,77 0,00%
2021-07-01 BCS07/26-5 XS2328381756 7,28 0,00%
2021-07-02 РСХБ 13 RU000A0JRMC0 40,64 4,65%
2021-07-02 ВТБ БО-43 RU000A0JU773 12,72 6,15%
2021-07-02 Якут 35006 RU000A0JUQH4 2,77 4,89%
2021-07-02 РСХБ БО13 RU000A0JUW31 18,45 6,53%
2021-07-02 ТрнфБО1P2 RU000A0JWMS6 48,12 4,88%
2021-07-02 МРСКЮг БО2 RU000A0JXVT3 23,04 0,00%
2021-07-02 ГТЛК 1P-09 RU000A0ZZ1J8 18,32 7,41%
2021-07-02 МясничБОП3 RU000A1006B5 10,46 10,08%
2021-07-02 ПионЛизБП2 RU000A1006C3 8,84 11,91%
2021-07-02 Роснфт2P6 RU000A1008P1 21,69 6,03%
2021-07-02 Роснфт2P7 RU000A1008Q9 21,69 0,00%
2021-07-02 СберИОС97 RU000A100FC9 0,20 0,00%
2021-07-02 ЛСР БО 1Р4 RU000A100WA8 21,19 7,94%
2021-07-02 ГПБ Т2-03Д RU000A101ER8 4 101,23 4,63%
2021-07-02 Ульоб35002 RU000A101U61 23,69 7,43%
2021-07-02 НХП БО-П01 RU000A102036 102,74 -16,12%
2021-07-02 СибСтекП02 RU000A1026R9 102,74 11,02%
2021-07-02 ЮниСКап02К RU000A102TK9 72,33 9,15%
2021-07-02 Займер 01 RU000A102TL7 10,48 12,99%
2021-07-02 ВТБ Б1-204 RU000A102XD6 12,59 5,87%
2021-07-03 ОАЭ БО-П3 RU000A100CG7 11,68 11,02%
2021-07-03 ПР-Лиз 1P3 RU000A100Q35 9,86 9,48%
2021-07-03 ОбувьРо1Р2 RU000A1015P6 9,86 12,19%
2021-07-03 Татнхим 01 RU000A102BD2 10,27 6,91%
2021-07-03 BCS04/22-2 XS1954534621 150,00 0,00%
2021-07-04 ДДёнерБОП2 RU000A101HQ3 110,96 12,56%
2021-07-05 РСХБ БО14 RU000A0JUW72 18,45 6,42%
2021-07-05 ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 52,36 0,00%
2021-07-05 МясничБОП2 RU000A0ZZGZ2 4,44 7,44%
2021-07-05 ОАЭ БО-П2 RU000A0ZZYP6 11,30 10,43%
2021-07-05 ГарИнв1P05 RU000A1005T9 25,13 12,54%
2021-07-05 ИА ДОМ 9P2 RU000A100DQ4 12,59 7,19%
2021-07-05 ГПБ001P12P RU000A100JB3 40,66 0,00%
2021-07-05 БалтЛизБП2 RU000A100JE7 14,91 7,27%
2021-07-05 Калита1P2 RU000A1023L9 10,68 12,44%
2021-07-05 Брус 1P02 RU000A102Y58 23,93 10,13%
2021-07-05 VEB-22 XS0800817073 30,13 1,34%
2021-07-06 ТрансФБО38 RU000A0JV4S7 32,41 6,53%
2021-07-06 СИНХФБО1P1 RU000A0JXVE5 44,38 6,72%
2021-07-06 ДелПорт1P1 RU000A0JXVG0 46,87 7,97%
2021-07-06 ТрнфБО1P12 RU000A100JF4 39,39 6,16%
2021-07-06 ЛомМасБОП6 RU000A100JG2 39,89 24,82%
2021-07-06 РитейлБФ01 RU000A100JH0 27,30 10,37%
2021-07-06 ЛамбумБП01 RU000A100LE3 110,96 -2,62%
2021-07-06 ИСпетр1P1 RU000A1013C9 11,89 11,88%
2021-07-06 ВТБ Б-1-83 RU000A101TH7 0,05 0,00%
2021-07-06 ВТБ Б-1-86 RU000A101TN5 0,05 0,00%
2021-07-06 ЭТС 1Р03 RU000A101VR2 29,92 8,15%
2021-07-07 КИСТФ БОП1 RU000A100FZ0 123,29 9,46%
2021-07-07 Рубеж 1P1 RU000A100K31 69,81 9,39%
2021-07-07 КАМАЗ БОП4 RU000A100K49 21,19 6,90%
2021-07-07 АПРИФП БП2 RU000A100K64 37,40 11,66%
2021-07-07 Кузина1P01 RU000A100TL1 110,71 3,54%
2021-07-07 ПЮДМ БО-П2 RU000A1020K7 115,07 11,31%
2021-07-08 Оренб35003 RU000A0JVM81 34,90 6,85%
2021-07-08 ПолюсБ2 RU000A0JVM99 60,33 5,32%
2021-07-08 ПолюсБ3 RU000A0JVMB4 60,33 0,91%
2021-07-08 ПолюсБ1 RU000A0JVMD0 60,33 5,14%
2021-07-08 РоссетБ1Р1 RU000A0JXVM8 40,64 6,74%
2021-07-08 КрасЯрКр13 RU000A0ZYCM2 19,57 6,13%
2021-07-08 ЦентрИБ1Р4 RU000A0ZZ2U3 13,71 5,60%
2021-07-08 ДДёнерБОП1 RU000A0ZZ7R8 195,62 13,80%
2021-07-08 ЛЕГЕНДА1P1 RU000A0ZZCV0 6,02 6,20%
2021-07-08 РОССИУМ1P1 RU000A0ZZCX6 28,02 0,00%
2021-07-08 БЭЛТИ БОП2 RU000A100TT4 10,27 12,56%
2021-07-08 Соц.разв01 RU000A101UU8 23,07 0,00%
2021-07-08 Соц.разв02 RU000A101UW4 36,86 10,91%
2021-07-08 БЭЛТИ БОП3 RU000A102GC3 9,86 12,45%
2021-07-08 SIB-25 XS2199713384 14,75 2,17%
2021-07-09 РЖД-32 обл RU000A0JSGV0 32,51 2,52%
2021-07-09 ТрансФБО30 RU000A0JUR04 32,41 6,66%
2021-07-09 РН БАНК 01 RU000A0JWMJ5 32,34 6,23%
2021-07-09 РСХБ 06Т1 RU000A0JWMZ1 72,30 7,54%
2021-07-09 КЕБ БО1Р03 RU000A100X77 22,44 7,82%
2021-07-09 ЧТПЗ 1P5 RU000A101WB4 16,45 7,42%
2021-07-10 ДержаваБ01 RU000A0JU0B2 14,96 -29,52%
2021-07-10 Росбн15ИП RU000A0JUW23 26,00 3,84%
2021-07-10 ПионЛизБП1 RU000A0ZZAT8 10,07 11,21%
2021-07-10 СИЛ 1P01 RU000A101J82 5,04 -1,96%
2021-07-10 BCS 7/21 XS1838071964 62,50 0,00%
2021-07-11 ОнлМкфн02 RU000A101JF2 10,27 12,07%
2021-07-11 СНХТ БО-01 RU000A1028H6 11,10 12,51%
2021-07-11 BCS Perviy XS1927711454 37,19 0,00%
2021-07-12 РЖД-19 обл RU000A0JQ7Z2 39,14 6,80%
2021-07-12 ФСК ЕЭС-29 RU000A0JU7S1 16,63 0,00%
2021-07-12 РСХБ 07Т1 RU000A0JWN22 72,30 7,55%
2021-07-12 ЧЗПСН-П Б1 RU000A0ZZD39 79,78 8,69%
2021-07-12 Сбер Sb12R RU000A100K80 38,39 6,10%
2021-07-12 Сбер Sb10R RU000A100KW7 37,65 0,00%
2021-07-12 Сбер Sb11R RU000A100KX5 37,65 0,00%
2021-07-12 Роснфт2P8 RU000A100KY3 39,64 6,28%
2021-07-12 МСБЛиз2P03 RU000A1028N4 7,83 10,76%
2021-07-12 БДеньги-02 RU000A102ZT7 10,48 13,20%
2021-07-13 ЕАБР10 RU000A0JS926 61,08 0,00%
2021-07-13 МОСТРЕСТ 7 RU000A0JWN63 46,12 9,49%
2021-07-13 ПЮДМ БО-П1 RU000A0ZZ8A2 534,25 10,88%
2021-07-13 Роделен1Р1 RU000A0ZZV52 1,42 8,01%
2021-07-13 ЕАБР 1Р-04 RU000A100JC1 39,89 6,36%
2021-07-13 ОткрФКБОП5 RU000A100L14 27,42 5,66%
2021-07-13 МосОбл2019 RU000A100XP4 17,58 5,65%
2021-07-13 ВТБ Б-1-88 RU000A101V78 0,05 0,00%
2021-07-13 ВТБ Б-1-89 RU000A101V86 0,05 0,00%
2021-07-13 ГИДРОМАШБ2 RU000A101WH1 40,64 7,77%
2021-07-13 МосОб34014 RU000A101WL3 14,34 6,96%
2021-07-13 РСХБ Б04RP RU000A102713 4,59 6,79%
2021-07-13 КИВИФ 1Р01 RU000A1028C7 20,94 8,91%
2021-07-13 ЛЕГЕНДА1P4 RU000A102Y66 26,72 10,33%
2021-07-13 ЭБИС Б1P04 RU000A102ZS9 29,92 12,32%
2021-07-14 ЛенэнерБО5 RU000A0JVLM3 26,93 0,00%
2021-07-14 НижгорОб11 RU000A0JWLD0 19,17 6,17%
2021-07-14 РЖД 1Р-15R RU000A1009L8 21,94 7,41%
2021-07-14 МТС 1P-11 RU000A100L55 19,70 0,00%
2021-07-14 БелугаБП2 RU000A100L63 47,37 7,44%
2021-07-14 ИТЦ-Тр1P01 RU000A100UP0 119,18 11,50%
2021-07-14 Райфб БР01 RU000A101WJ7 0,10 0,00%
2021-07-14 ОГК-2 2Р01 RU000A101WR0 28,67 6,86%
2021-07-14 ОбувьРо1Р3 RU000A1021B4 9,45 11,79%
2021-07-14 ДонЛом001P RU000A1024R4 10,68 12,12%
2021-07-14 КОБР-44 RU000A102YY0 12,44 4,99%
2021-07-15 Мечел 4об RU000A0JQ8V9 1,00 -72,16%
2021-07-15 ДОМ.РФ17об RU000A0JR5F7 3,38 4,16%
2021-07-15 ДОМ.РФ18об RU000A0JRDY3 9,16 -0,28%
2021-07-15 ИА ПСПб А RU000A0JUCX1 1,10 -60,10%
2021-07-15 ОткрФКББ07 RU000A0JV573 0,05 4,83%
2021-07-15 ИА АкБар2А RU000A0JW316 2,64 -6,97%
2021-07-15 ВЭБ ПБО1Р3 RU000A0JWNE4 24,43 2,98%
2021-07-15 Новсиб2017 RU000A0ZYBD3 19,57 6,10%
2021-07-15 МСБЛиз2Р02 RU000A100DC4 7,64 11,89%
2021-07-15 МКБ П02 RU000A100KS5 45,00 4,58%
2021-07-15 МКБ П03 RU000A100KT3 40,00 2,98%
2021-07-15 ГазпромКP2 RU000A100LL8 38,89 6,94%
2021-07-15 КарМаниБ03 RU000A1014P9 9,55 11,36%
2021-07-15 СОПФ ФПФ 1 RU000A1018M7 17,05 7,25%
2021-07-15 РоялКапБО4 RU000A101X27 34,90 12,73%
2021-07-15 СИЛ 1P02 RU000A101XB2 5,86 9,64%
2021-07-15 Новосиб 21 RU000A102895 14,58 6,61%
2021-07-15 АйДиЭф03 RU000A102CZ3 10,27 13,24%
2021-07-16 ОткрФКББ03 RU000A0JRZ74 0,05 7,30%
2021-07-16 РСХБ 24 RU000A0JVN56 15,21 6,23%
2021-07-16 СМП БО-01 RU000A0JVVK6 11,72 0,00%
2021-07-16 Новсиб2016 RU000A0JWUV3 8,91 -9,56%
2021-07-16 ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0 7,48 8,25%
2021-07-16 ТамбовОбл3 RU000A0JXVH8 20,94 6,75%
2021-07-16 Курск35001 RU000A0ZYCD1 14,88 6,93%
2021-07-16 ФСК ЕЭС Б3 RU000A0ZYDH0 19,32 5,21%
2021-07-16 ГТЛК 1P-07 RU000A0ZYNY4 12,47 6,98%
2021-07-16 О'КЕЙ Б1Р2 RU000A1009Z8 23,31 7,33%
2021-07-16 ЛТрейд 1P1 RU000A101CB6 10,27 12,06%
2021-07-16 РСХБ Б02RP RU000A101DD0 5,14 6,54%
2021-07-16 НафттрнБО3 RU000A102V51 9,86 12,35%
2021-07-17 КарМаниБ1 RU000A0ZYAQ7 11,89 11,22%
2021-07-17 КрасЯрКр15 RU000A0ZZC48 18,84 7,04%
2021-07-17 Новосиб 20 RU000A1011Q3 16,21 6,88%
2021-07-17 BCS07/24 XS2015214757 50,00 0,00%
2021-07-18 НацСтдБО-2 RU000A0JU0U2 27,27 7,19%
2021-07-18 Новосиб 19 RU000A0ZZPB4 16,02 4,78%
2021-07-18 НЗРМ БО-П1 RU000A1004Z9 110,96 8,89%
2021-07-18 ЕврХимБ1Р4 RU000A100LS3 38,93 6,68%
2021-07-18 ПионЛизБП3 RU000A1013N6 8,63 11,95%
2021-07-18 ОбувьРо1Р4 RU000A102NK2 9,04 11,58%
2021-07-19 РСХБ 25 RU000A0JVN64 15,21 6,23%
2021-07-19 СМП БО-02 RU000A0JVVP5 11,72 0,00%
2021-07-19 АльфаБО-18 RU000A0JX5W4 32,41 6,72%
2021-07-19 НижгорОб12 RU000A0ZYDQ1 10,10 4,81%
2021-07-19 МТС 1P-08 RU000A100A58 20,94 6,03%
2021-07-19 МТС 1P-09 RU000A100A66 21,44 6,69%
2021-07-19 МигКр 01МС RU000A100GK0 5,27 6,07%
2021-07-19 ЕврХимБ1Р5 RU000A100LV7 38,93 6,71%
2021-07-19 ГрупПроБ01 RU000A102580 10,68 9,65%
2021-07-19 ЛТрейд 1P2 RU000A1029F8 8,88 11,60%
2021-07-19 ТелХолПБО5 RU000A1030K6 20,94 8,02%
2021-07-19 GTLK-21 XS1449458915 29,75 -2,50%
2021-07-20 РСХБ 21 RU000A0JU1Q8 27,42 5,60%
2021-07-20 ВЭБлизБ01 RU000A0JUEE7 34,46 0,00%
2021-07-20 РСХБ 26 RU000A0JVN98 15,21 7,88%
2021-07-20 СМП БО-03 RU000A0JVVT7 11,72 0,00%
2021-07-20 ГТЛК 1P-04 RU000A0JXPG2 24,56 7,31%
2021-07-20 ДомДенБ1Р1 RU000A0JXPH0 8,69 0,00%
2021-07-20 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 29,67 6,01%
2021-07-20 МосКред 15 RU000A0ZZE87 59,84 8,67%
2021-07-20 СолЛизБО01 RU000A0ZZEA0 33,66 9,82%
2021-07-20 ЭлемЛиз1P2 RU000A100A41 14,11 8,86%
2021-07-20 iДЭНИКОЛБ1 RU000A100M47 0,25 2 048 000,00%
2021-07-20 АРАГОН БП2 RU000A100ME1 21,19 3,35%
2021-07-20 СэтлГрБ1P2 RU000A100MG6 26,80 7,82%
2021-07-20 БелОб34013 RU000A100Y84 17,45 6,71%
2021-07-20 ГрузЦ БОП4 RU000A101K30 115,07 8,08%
2021-07-20 ВТБ Б-1-87 RU000A101TM7 0,05 0,00%
2021-07-20 ВТБ Б-1-90 RU000A101V94 0,05 0,00%
2021-07-20 iMT_FREE01 RU000A101XD8 53,60 9,96%
2021-07-20 СовкмЛ П02 RU000A101XE6 16,45 7,67%
2021-07-20 ВИС Ф БП01 RU000A102952 22,44 9,51%
2021-07-20 ALFA-21 RU XS1648266788 4 450,00 0,00%
2021-07-21 ОткрХОЛБО3 RU000A0JURM2 0,05 35,12%
2021-07-21 Новсиб 8об RU000A0JWHW8 17,61 6,46%
2021-07-21 РосбанкБ26 RU000A0JWNB0 37,19 6,02%
2021-07-21 ЛСР БО 1Р2 RU000A0JXPM0 9,62 6,81%
2021-07-21 Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 21,69 4,37%
2021-07-21 Роснфт1P7 RU000A0JXXE1 21,69 0,99%
2021-07-21 СберБ Б16R RU000A0ZZE20 37,40 6,34%
2021-07-21 ЮАИЗ 1-001 RU000A1001L5 25,55 8,53%
2021-07-21 Самолет1P7 RU000A100YG1 29,92 7,94%
2021-07-21 КАМАЗ БОП5 RU000A100YK3 19,32 6,65%
2021-07-21 МОЭСКБО1P3 RU000A101XH9 13,84 6,44%
2021-07-21 Систем1P14 RU000A101XN7 15,83 7,41%
2021-07-21 МОЭК БО1P4 RU000A101XS6 28,92 6,70%
2021-07-21 СМАК БП01 RU000A102KP7 106,85 12,01%
2021-07-21 ФЭС-АгроБ2 RU000A1030N0 27,42 10,15%
2021-07-21 СэтлГрБ1P3 RU000A1030X9 21,19 8,46%
2021-07-21 ОФЗ 26209 RU000A0JSMA2 37,90 5,61%
2021-07-21 ОФЗ 26227 RU000A1007F4 36,90 6,27%
2021-07-21 ОФЗ 26234 RU000A101QE0 22,44 6,40%
2021-07-21 ОФЗ 46022 RU000A0JPLH5 27,42 5,61%
2021-07-22 РЖД-23 обл RU000A0JQRD9 39,14 6,77%
2021-07-22 ВЭБUSD1P-1 RU000A0JVNL1 15,41 3,04%
2021-07-22 ВертолетБ1 RU000A0JW3A6 59,34 9,48%
2021-07-22 ОбувьРосБ7 RU000A0JX8E6 49 863,01 0,00%
2021-07-22 ТрансКонБ1 RU000A0ZYPG6 37,40 5,46%
2021-07-22 ФСК ЕЭС1Р1 RU000A0ZZQN7 21,69 6,18%
2021-07-22 ОАЭ БО-П1 RU000A0ZZWJ3 11,30 10,25%
2021-07-22 ТАЛАНФБ1P1 RU000A100AA4 18,70 9,98%
2021-07-22 ХКФинБ1P3 RU000A100AP2 24,93 6,65%
2021-07-22 ТаксФ БП1 RU000A100E70 61,64 7,45%
2021-07-22 Шевченк1Р1 RU000A100YP2 33,66 11,81%
2021-07-22 Роснфт2P9 RU000A100YQ0 17,70 6,21%
2021-07-22 СЛТ001P-03 RU000A101LV5 27,42 7,02%
2021-07-22 РСХБ Б03RP RU000A101WQ2 4,46 6,75%
2021-07-22 ТЕХЛиз 1P3 RU000A102234 10,27 12,17%
2021-07-22 КрасЯрск13 RU000A1029G6 15,58 6,67%
2021-07-22 ЭконЛиз1Р3 RU000A1030U5 28,67 11,97%
2021-07-22 Новотр 1Р2 RU000A103133 22,81 9,34%
2021-07-22 BCS GMp1 XS2110115487 92,98 0,00%
2021-07-23 РСХБ БО9 RU000A0JVWB3 17,45 6,37%
2021-07-23 ГТЛК БО-05 RU000A0JVWD9 27,42 6,75%
2021-07-23 ОткрХОЛБО6 RU000A0JWX46 0,02 0,00%
2021-07-23 ПИК БО-П02 RU000A0JXQ93 10,10 6,92%
2021-07-23 ХабарКрай7 RU000A0ZZQQ0 22,44 7,34%
2021-07-23 ВЭБ 1P-13 RU000A1001V4 45,28 0,00%
2021-07-23 Роделен1Р2 RU000A100W29 4,94 11,26%
2021-07-23 ВЭБ 1P-21 RU000A101WF5 28,62 6,74%
2021-07-23 ПР-Лиз 2P1 RU000A1022E6 8,22 10,13%
2021-07-23 ТелХолПБО4 RU000A1029P7 19,70 7,45%
2021-07-24 Новсиб 9об RU000A0ZYH93 20,00 -16,58%
2021-07-24 Калита1P1 RU000A101KJ2 12,33 12,69%
2021-07-25 НафттрнБО1 RU000A100303 96,99 10,92%
2021-07-25 Энел 1P-2R RU000A100824 39,82 0,00%
2021-07-25 РСХБ Б01R RU000A101129 5,73 6,19%
2021-07-25 БДеньги1Р1 RU000A101483 9,53 10,69%
2021-07-25 СДЭКГлБП01 RU000A102SM7 7,81 8,94%
2021-07-25 МСБЛиз2P04 RU000A102SN5 9,25 11,51%
2021-07-26 ГТЛК БО-06 RU000A0JVWJ6 17,15 6,50%
2021-07-26 БашнфБ1P3R RU000A0JX9X4 46,87 0,00%
2021-07-26 СвердлОб4 RU000A0ZYDU3 19,20 6,96%
2021-07-26 РУСАБрБ1P2 RU000A100KL0 42,88 7,05%
2021-07-26 Систем1P11 RU000A100N12 46,87 7,53%
2021-07-26 Сбер Sb15R RU000A101C89 31,41 6,52%
2021-07-26 РоссетБ1Р3 RU000A101YB0 13,39 0,00%
2021-07-26 BCS 04/24 XS1963835902 50,00 0,00%
2021-07-26 GAZ-perp U XS2243631095 22,99 0,00%
2021-07-27 ИФКСОЮЗ3 RU000A0JU278 1,00 52,17%
2021-07-27 ОмскОб2016 RU000A0JWX87 9,27 4,80%
2021-07-27 ЯрОбл 2017 RU000A0JXS83 20,94 6,90%
2021-07-27 ГазпромБО7 RU000A0ZZER4 40,39 0,00%
2021-07-27 ГазпромБ22 RU000A0ZZES2 40,39 7,07%
2021-07-27 ГазпромБ23 RU000A0ZZET0 40,39 6,93%
2021-07-27 ЛипецкОб10 RU000A0ZZR33 12,82 5,43%
2021-07-27 ДрктЛиз1P3 RU000A0ZZR90 34,90 8,70%
2021-07-27 МТС 1P-07 RU000A100238 21,69 6,63%
2021-07-27 ДрктЛиз1P4 RU000A100Z00 32,41 10,32%
2021-07-27 ГТЛК 1P-15 RU000A100Z91 19,17 7,34%
2021-07-27 ФридФин1П1 RU000A101CG5 16,21 1,97%
2021-07-27 ВТБ Б-1-91 RU000A101VA8 0,05 0,00%
2021-07-27 ВТБ Б-1-92 RU000A101VB6 0,05 0,00%
2021-07-27 Агро-Л 1P1 RU000A101YQ8 41,14 0,00%
2021-07-27 ВТБ Б1-173 RU000A102HJ6 0,05 0,00%
2021-07-27 ВТБ Б1-174 RU000A102HL2 0,05 0,00%
2021-07-28 ФСК ЕЭС-22 RU000A0JSQ58 34,51 4,53%
2021-07-28 ФСК ЕЭС-37 RU000A0JVCB5 16,93 0,00%
2021-07-28 ФСК ЕЭС-38 RU000A0JVDD9 16,93 0,00%
2021-07-28 РосбанкБ25 RU000A0JVNB2 4,96 5,04%
2021-07-28 ДОМРФИА 2P RU000A0ZYJT2 5,26 7,30%
2021-07-28 КарМаниБ2 RU000A0ZZ1F6 12,32 10,14%
2021-07-28 ИА ДОМ 5P2 RU000A0ZZCH9 7,81 7,05%
2021-07-28 АВНГРДБ1P2 RU000A1007Q1 0,01 -8,07%
2021-07-28 ИА ДОМ11P2 RU000A100YY4 10,42 7,07%
2021-07-28 СУЭК-Ф1P5R RU000A101CQ4 34,41 7,42%
2021-07-28 ИА ДОМ 5P1 RU000A101JD7 10,61 7,20%
2021-07-28 ФСК ЕЭС1Р5 RU000A101LX1 16,21 6,07%
2021-07-28 СовкомБОП2 RU000A101MB5 15,46 7,11%
2021-07-28 ВТБ Б-1-98 RU000A101YR6 3,82 5,58%
2021-07-28 ПозТех-1Р1 RU000A101YV8 28,67 9,49%
2021-07-28 ВТБ Б-1-99 RU000A1022J5 3,82 5,27%
2021-07-28 ИАДОМ Б1P1 RU000A102GV3 13,27 0,00%
2021-07-28 Титан-3 01 RU000A102MB3 30,00 10,05%
2021-07-28 ИАДОМ Б1P8 RU000A1031K4 18,28 7,01%
2021-07-28 ОФЗ 26211 RU000A0JTJL3 34,90 5,67%
2021-07-28 ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 35,15 6,80%
2021-07-28 ОФЗ 52003 RU000A102069 12,98 2,67%
2021-07-29 ПрГарант 2 RU000A0JURP5 70,00 12,25%
2021-07-29 Промкап 02 RU000A0JURQ3 70,00 13,43%
2021-07-29 ИНВЕКТОР 2 RU000A0JURT7 70,00 12,35%
2021-07-29 ОткрХОЛБО5 RU000A0JVP21 0,05 65,66%
2021-07-29 КАМАЗ 12 RU000A0JVP39 56,05 0,00%
2021-07-29 Хакас2016 RU000A0JWXQ7 29,17 7,43%
2021-07-29 СамолетБП2 RU000A0ZYEM8 28,67 7,51%
2021-07-29 СэтлГрБ1P1 RU000A0ZYEQ9 16,20 7,47%
2021-07-29 МТС 1P-12 RU000A100ZK0 17,08 6,35%
2021-07-29 ЛСР БО 1Р5 RU000A100ZL8 20,94 7,82%
2021-07-29 ФСК ЕЭС1Р4 RU000A101CL5 16,83 7,33%
2021-07-29 Сегежа1P1R RU000A101D13 35,40 7,16%
2021-07-29 РоссетБ1Р2 RU000A101MG4 16,21 6,06%
2021-07-29 ГПБ002P-15 RU000A101XM9 0,10 0,00%
2021-07-29 СвердлОбл8 RU000A101Z17 15,21 7,02%
2021-07-29 ЗавдКЭС1P2 RU000A102AB8 34,90 12,40%
2021-07-29 ВТБ Б1-34 RU000A102PB6 23,44 5,62%
2021-07-29 Солтон Б1 RU000A1032J4 10,68 11,97%
2021-07-29 ОФЗ 46023 RU000A0JRTL6 20,34 5,26%
2021-07-29 PGIL-24 XS1713474325 23,50 1,94%
2021-07-29 CBOM-25 XS2099763075 23,50 3,73%
2021-07-29 BCS GMeF1 XS2196311380 49,59 0,00%
2021-07-30 ЕАБР11 RU000A0JS934 38,64 6,72%
2021-07-30 МЕТАЛИНВ 2 RU000A0JTLJ3 38,15 5,87%
2021-07-30 МЕТАЛИНВ 3 RU000A0JTLL9 38,15 5,87%
2021-07-30 РосбнБСО12 RU000A0JUL67 0,10 0,00%
2021-07-30 РосбнБСО13 RU000A0JUL91 0,07 0,00%
2021-07-30 РосбнБСО14 RU000A0JULA0 0,05 0,00%
2021-07-30 РосбнБСО15 RU000A0JULC6 0,02 0,00%
2021-07-30 ПИК БО-7 RU000A0JWP46 43,38 7,07%
2021-07-30 Совком БО3 RU000A0JWPA7 42,38 5,02%
2021-07-30 ТрнфБО1P5 RU000A0JXC24 46,12 6,90%
2021-07-30 ПропфнБ-П1 RU000A0JXC40 10,97 5,99%
2021-07-30 ПИК БО-П03 RU000A0JXY44 26,80 6,91%
2021-07-30 ДОМ.РФ1P2R RU000A0ZYQU5 26,68 6,65%
2021-07-30 ВБРР Б1P2 RU000A0ZYQX9 38,89 4,87%
2021-07-30 СистемБ1P7 RU000A0ZYQY7 34,41 7,85%
2021-07-30 БСК 1P1 RU000A0ZYR18 20,19 7,05%
2021-07-30 РЖД 1Р-12R RU000A1002C2 43,38 4,36%
2021-07-30 СберИОС110 RU000A100KQ9 0,20 0,00%
2021-07-30 ЮниМетр01 RU000A100T81 10,27 12,06%
2021-07-30 Экспоб Б02 RU000A100YT4 19,28 7,67%
2021-07-30 ГТЛК1520 2 RU000A101D54 12,65 0,00%
2021-07-30 РЖД 1Б-02 RU000A101Y18 36,40 7,87%
2021-07-30 БалтЛизБП3 RU000A101Z66 17,83 7,74%
2021-07-30 МФК ЦФПО01 RU000A102T55 11,10 13,81%
2021-07-30 Маныч01 RU000A1032D7 29,92 12,06%
2021-07-30 PSB Fin-9 XS1086084123 52,50 0,00%
2021-07-30 BCS 01/28 XS1762858428 369,29 0,00%
2021-07-30 BCS07/23-2 XS2194477282 45,00 0,00%
2021-07-31 ФинАвиа 01 RU000A0JVZF7 38,43 1 987,37%
2021-07-31 ФинАвиа 02 RU000A0JVZG5 0,05 0,00%
2021-07-31 ГПБ 1P-05P RU000A1002E8 45,37 6,26%
2021-07-31 АПРИФП БП1 RU000A1003E6 13,15 8,00%
2021-07-31 Новосиб10 RU000A100WF7 16,20 6,92%
2021-07-31 УльтраБ1P1 RU000A100WR2 88,08 11,87%
2021-07-31 ГарИнв1P07 RU000A101V37 29,92 7,88%
2021-07-31 СберИОС287 RU000A101WT6 32,00 0,00%
2021-07-31 ГПБ001P17P RU000A101Z74 29,01 6,48%
2021-07-31 EVR-22 XS1405775377 33,75 0,56%
2021-08-01 ДОМ.РФ24об RU000A0JTDX1 13,48 5,45%
2021-08-01 ДОМ.РФ26об RU000A0JTZF1 13,48 -45,16%
2021-08-01 ДОМ.РФ31об RU000A0JV4R9 23,55 4,78%
2021-08-01 СберИОС9 RU000A0ZZAJ9 0,31 0,00%
2021-08-01 Росбанк2P4 RU000A100220 44,87 5,71%
2021-08-01 МясничБОП3 RU000A1006B5 10,15 10,08%
2021-08-01 ПионЛизБП2 RU000A1006C3 8,84 11,91%
2021-08-01 НХП БО-П01 RU000A102036 102,74 -16,12%
2021-08-01 СибСтекП02 RU000A1026R9 102,74 11,02%
2021-08-01 ЮниСКап02К RU000A102TK9 72,33 9,15%
2021-08-01 Займер 01 RU000A102TL7 10,48 12,99%
2021-08-01 BCS 02/28 XS1764143597 365,84 0,00%
2021-08-02 СПбТел 05 RU000A0JS3L9 53,35 5,08%
2021-08-02 СПбТел 04 RU000A0JS3M7 28,42 5,80%
2021-08-02 ОткрХОЛБП2 RU000A0JXYE9 0,05 0,00%
2021-08-02 ОткрХОЛБП3 RU000A0JXYG4 0,05 0,00%
2021-08-02 ОткрХОЛБП4 RU000A0JXYH2 0,05 0,00%
2021-08-02 Альфа-Б2Р1 RU000A0ZZEW4 39,61 5,08%
2021-08-02 ИКС5Фин1P4 RU000A1002L3 42,38 5,85%
2021-08-02 Мегафон1P5 RU000A1002P4 42,63 3,26%
2021-08-02 ЕврХол2P1R RU000A100P85 39,64 6,66%
2021-08-02 ПР-Лиз 1P3 RU000A100Q35 9,86 9,48%
2021-08-02 ОбувьРо1Р2 RU000A1015P6 9,86 12,19%
2021-08-02 ИнтЛиз1Р01 RU000A102B30 19,95 10,56%
2021-08-02 Татнхим 01 RU000A102BD2 10,27 6,91%
2021-08-03 Башнефть06 RU000A0JTM28 38,39 6,40%
2021-08-03 Башнефть07 RU000A0JTM36 27,42 6,05%
2021-08-03 Башнефть08 RU000A0JTM44 38,39 6,52%
2021-08-03 Башнефть09 RU000A0JTM51 27,42 6,02%
2021-08-03 ОткрХОЛ 5 RU000A0JTX09 0,02 7 916 344,32%
2021-08-03 ФСК ЕЭС-26 RU000A0JU2K9 16,93 0,00%
2021-08-03 ФСК ЕЭС-27 RU000A0JU2L7 16,93 0,00%
2021-08-03 ВЭБЛзUSD11 RU000A0JUFE4 7,63 1,54%
2021-08-03 ВЭБЛзUSD12 RU000A0JUFF1 7,63 1,54%
2021-08-03 ВЭБЛзUSD13 RU000A0JUFG9 7,63 1,54%
2021-08-03 ВЭБЛзUSD14 RU000A0JUFH7 7,63 1,54%
2021-08-03 ИКС5ФинБО7 RU000A0JWPL4 42,63 5,21%
2021-08-03 СтаврКрай3 RU000A0JWY29 18,32 7,08%
2021-08-03 Газпнф1P2R RU000A0JXYL4 41,14 0,00%
2021-08-03 ГТЛК 1P-08 RU000A0ZYR91 12,22 5,25%
2021-08-03 ЦППК 1P-02 RU000A0ZZFH2 49,12 6,35%
2021-08-03 Магнит3Р01 RU000A1002U4 43,38 5,92%
2021-08-03 ОАЭ БО-П3 RU000A100CG7 11,68 11,02%
2021-08-03 ЖКХРСЯ БО1 RU000A100PB0 31,16 8,62%
2021-08-03 РЕСОЛизБП6 RU000A100PE4 44,88 7,20%
2021-08-03 ДДёнерБОП2 RU000A101HQ3 110,96 12,56%
2021-08-03 ВТБ Б-1-93 RU000A101VC4 0,05 0,00%
2021-08-03 ВТБ Б-1-94 RU000A101VD2 0,05 0,00%
2021-08-03 СберИОС289 RU000A101VT8 0,10 0,00%
2021-08-03 ВТБ Б1-100 RU000A101XW8 0,05 0,00%
2021-08-03 ВТБ Б1-101 RU000A101XX6 0,05 0,00%
2021-08-03 ДрктЛиз1P5 RU000A101ZF8 29,92 10,89%
2021-08-03 ПочтаР1P10 RU000A101ZH4 29,42 6,89%
2021-08-03 Оптима1Р01 RU000A102AK9 37,40 12,57%
2021-08-03 ВитаЛ 1Р02 RU000A102B97 24,31 9,93%
2021-08-03 ВТБ Б1-167 RU000A102EW6 0,05 0,00%
2021-08-03 ВТБ Б1-158 RU000A102FA9 0,05 0,00%
2021-08-03 ВТБ Б1-205 RU000A1032H8 13,59 5,37%
2021-08-04 РСХБ БО8 RU000A0JV805 16,21 0,04%
2021-08-04 МОСТРЕСТ 8 RU000A0JWN89 55,60 11,52%
2021-08-04 АРАГОН об RU000A0JXQQ9 19,95 4,95%
2021-08-04 ДОМ.РФ Б-6 RU000A0ZYF20 11,97 4,89%
2021-08-04 ДОМ.РФ Б-7 RU000A0ZYF38 11,97 4,91%
2021-08-04 СберБ Б12R RU000A0ZZBN9 37,90 5,77%
2021-08-04 ПР-Лиз 1P1 RU000A0ZZFP5 22,44 7,47%
2021-08-04 МясничБОП2 RU000A0ZZGZ2 2,77 7,44%
2021-08-04 ОАЭ БО-П2 RU000A0ZZYP6 11,30 10,43%
2021-08-04 Беларусь03 RU000A100D30 43,13 7,83%
2021-08-04 Беларусь04 RU000A100D63 43,13 7,91%
2021-08-04 ЛенэнерБО3 RU000A101DE8 30,92 6,72%
2021-08-04 ЛенэнерБО4 RU000A101DF5 30,92 6,74%
2021-08-04 Калита1P2 RU000A1023L9 10,68 12,44%
2021-08-04 ЛИТАНА 1P1 RU000A1032S5 32,41 12,76%
2021-08-04 ОФЗ 26233 RU000A101F94 30,42 7,17%
2021-08-04 ОФЗ 29006 RU000A0JV4L2 26,78 4,98%
2021-08-05 РусГидро07 RU000A0JTMG7 0,50 1,88%
2021-08-05 РусГидро08 RU000A0JTMK9 0,50 3,18%
2021-08-05 ОткрХОЛ 6 RU000A0JU2N3 0,01 7 916 344,32%
2021-08-05 АльфаБО-16 RU000A0JWPV3 38,89 5,83%
2021-08-05 ТрнфБО1P3 RU000A0JWPW1 47,12 6,37%
2021-08-05 ГТЛК 1P-03 RU000A0JXE06 27,42 7,59%
2021-08-05 Карелия 18 RU000A0ZYCZ4 19,95 7,43%
2021-08-05 НАО 2017 RU000A0ZYF61 9,72 7,31%
2021-08-05 КрасЯрКр14 RU000A0ZYFB8 19,55 6,94%
2021-08-05 ЭНИКА 1Р01 RU000A102028 37,40 6,46%
2021-08-06 ВолгСпорт1 RU000A0JRJC6 57,70 5,64%
2021-08-06 Башнефть04 RU000A0JS3U0 34,90 -2,56%
2021-08-06 ВЭБлизБ04 RU000A0JV8D0 25,28 7,55%
2021-08-06 Самолет 01 RU000A0JWYJ0 25,68 -7,33%
2021-08-06 МТС 001P-1 RU000A0JXEV5 44,88 5,56%
2021-08-06 ГТЛК 1P-13 RU000A1003A4 23,68 6,50%
2021-08-06 КАМАЗ БОП1 RU000A1003C0 22,44 6,28%
2021-08-06 КИСТФ БОП1 RU000A100FZ0 123,29 9,46%
2021-08-06 Кузина1P01 RU000A100TL1 106,52 3,54%
2021-08-06 ИСпетр1P1 RU000A1013C9 11,89 11,88%
2021-08-06 ВитаЛайнБ1 RU000A101DU4 27,42 9,55%
2021-08-06 ОткрФКБПБ1 RU000A102085 12,47 6,81%
2021-08-06 ПЮДМ БО-П2 RU000A1020K7 115,07 11,31%
2021-08-06 О'КЕЙ Б1Р4 RU000A102BK7 18,70 7,76%
2021-08-06 GAZ-28 XS0885736925 24,75 3,06%
2021-08-06 SCB-perp XS2113968148 19,38 0,00%
2021-08-07 БЭЛТИ БОП2 RU000A100TT4 10,27 12,56%
2021-08-07 МКБ П17 RU000A102044 0,05 0,00%
2021-08-07 МКБ П18 RU000A102051 0,05 0,00%
2021-08-07 БЭЛТИ БОП3 RU000A102GC3 9,86 12,45%
2021-08-07 PGIL-23 XS1533922933 26,25 1,84%
2021-08-09 ПионЛизБП1 RU000A0ZZAT8 10,07 11,21%
2021-08-09 СУЭК-Ф1P2R RU000A0ZZG93 41,39 6,70%
2021-08-09 СберБ Б52R RU000A0ZZWZ9 42,13 5,54%
2021-08-09 БелОб34012 RU000A100PP0 19,45 6,35%
2021-08-09 Якут-13 об RU000A1010D3 17,33 7,03%
2021-08-09 СИЛ 1P01 RU000A101J82 5,04 -1,96%
2021-08-09 ЛЕГЕНДА1P3 RU000A101YD6 32,41 9,08%
2021-08-09 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 3 739,73 5,17%
2021-08-09 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 2 337,33 3,78%
2021-08-09 ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 3 403,15 4,58%
2021-08-09 ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 2 262,53 8,30%
2021-08-09 СовкмЛ П04 RU000A102QQ2 15,46 6,32%
2021-08-09 BCS 11/21 XS1892856128 27,50 0,00%
2021-08-10 РоснефтьБ1 RU000A0JUFU0 44,38 5,40%
2021-08-10 РоснефтьБ7 RU000A0JUFV8 44,38 4,23%
2021-08-10 ВЭБлизБ05 RU000A0JV8G3 25,28 5,19%
2021-08-10 ОткрХОЛБО1 RU000A0JVPJ0 0,05 30,89%
2021-08-10 ДОМ.РФ Б-8 RU000A0ZYFM5 20,44 6,30%
2021-08-10 ДОМ.РФ Б10 RU000A0ZYFN3 20,44 4,21%
2021-08-10 ФКОНС П02 RU000A0ZYSE5 15,63 0,00%
2021-08-10 АЛЬФА-Б2Р5 RU000A100PQ8 39,61 6,40%
2021-08-10 Самолет1P5 RU000A100Q50 18,70 6,06%
2021-08-10 Газпнф3P1R RU000A101137 17,08 6,79%
2021-08-10 ОнлМкфн02 RU000A101JF2 10,27 12,07%
2021-08-10 ВТБ Б-1-95 RU000A101VE0 0,05 0,00%
2021-08-10 ВТБ Б1-102 RU000A101XY4 0,05 0,00%
2021-08-10 СамарОбл15 RU000A1020L5 14,46 7,27%
2021-08-10 СНХТ БО-01 RU000A1028H6 11,10 12,51%
2021-08-10 ВТБ Б1-168 RU000A102EX4 0,05 0,00%
2021-08-10 ВТБ Б1-175 RU000A102HM0 0,05 0,00%
2021-08-10 Газпнф3P4R RU000A102L95 13,71 5,60%
2021-08-10 ЛайфСтр П1 RU000A102QX8 24,93 10,70%
2021-08-10 ТФН 01 RU000A102QY6 29,92 12,59%
2021-08-10 CBOM-perp XS1601094755 22,19 0,00%
2021-08-10 BCS 8/21 XS1857100413 31,25 0,00%
2021-08-10 BCS 08/21 XS1859436070 8 500,00 0,00%
2021-08-11 ВСИА2012 А RU000A0JUD00 0,48 -4,39%
2021-08-11 ВСИА2012 Б RU000A0JUD34 27,73 0,00%
2021-08-11 ГазпромКБ5 RU000A0JXFS8 44,38 6,88%
2021-08-11 ГазпромКБ6 RU000A0JXFY6 44,38 5,83%
2021-08-11 Каскад1Р01 RU000A100Q76 37,40 22 643,13%
2021-08-11 Самолет1P6 RU000A100QA0 23,68 7,94%
2021-08-11 МЕТАЛИНБ04 RU000A101EF3 32,66 6,89%
2021-08-11 МСБЛиз2P03 RU000A1028N4 7,34 10,76%
2021-08-11 БДеньги-02 RU000A102ZT7 10,48 13,20%
2021-08-11 ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 40,64 6,60%
2021-08-11 ОФЗ 46020 RU000A0GN9A7 34,41 7,06%
2021-08-11 ОФЗ 52002 RU000A0ZYZ26 14,28 2,60%
2021-08-11 GAZ-26 XS1951084471 25,75 2,43%
2021-08-12 МСП Банк 2 RU000A0JS603 31,16 6,34%
2021-08-12 ЧТПЗ 1P2 RU000A0JXHE4 49,12 6,97%
2021-08-12 Якут-09 об RU000A0JXR43 18,20 6,38%
2021-08-12 Роснфт1P5 RU000A0JXR68 21,44 0,00%
2021-08-12 РЖД Б01P4R RU000A0JXZB2 41,14 6,92%
2021-08-12 ГПБ БО-18 RU000A0ZYRX7 36,94 6,06%
2021-08-12 ГПБ БО-19 RU000A0ZYRY5 36,94 6,12%
2021-08-12 Роснфт2P4 RU000A0ZYT40 37,40 6,57%
2021-08-12 ПЮДМ БО-П1 RU000A0ZZ8A2 534,25 10,88%
2021-08-12 РЖД 1Р-08R RU000A0ZZGT5 33,41 4,74%
2021-08-12 Роделен1Р1 RU000A0ZZV52 1,13 8,01%
2021-08-12 ФридФинБО1 RU000A1003N7 59,84 4,83%
2021-08-12 РСГ-ФинБ11 RU000A100PM7 59,84 8,09%
2021-08-12 РСГ-ФинБ09 RU000A100PS4 59,84 7,87%
2021-08-12 ЮАИЗ 1-002 RU000A100Q92 24,93 9,56%
2021-08-12 АПРИФП БП3 RU000A101178 35,53 12,93%
2021-08-12 КраснодКр3 RU000A1011B5 17,33 6,77%
2021-08-12 РУСАБрБ1P4 RU000A1011C3 18,57 6,97%
2021-08-12 МТС 1P-15 RU000A101NG2 16,45 6,92%
2021-08-12 ЧЗПСНП БП2 RU000A101NJ6 29,92 12,16%
2021-08-12 ПКБ 1Р-01 RU000A1020S0 32,41 10,44%
2021-08-12 СветофорП2 RU000A1020W2 29,92 10,91%
2021-08-12 BCS08/22-2 XS2028879703 46,88 0,00%
2021-08-12 BCS08/23-2 XS2212032911 37,50 0,00%
2021-08-13 ТрансФБО42 RU000A0JW5B9 31,16 0,00%
2021-08-13 НорНик БО5 RU000A0JW5C7 57,84 11,88%
2021-08-13 ПКТ 02 RU000A0JW5E3 0,05 0,02%
2021-08-13 КраснодКр1 RU000A0JXYS9 21,44 6,63%
2021-08-13 ВЭБ 1P-14 RU000A1003W8 44,53 0,00%
2021-08-13 ИТЦ-Тр1P01 RU000A100UP0 119,18 11,50%
2021-08-13 ВБРР 1P-04 RU000A101NQ1 16,21 6,55%
2021-08-13 ЭБИС Б1P03 RU000A102101 32,41 11,51%
2021-08-13 ОбувьРо1Р3 RU000A1021B4 9,45 11,79%
2021-08-13 ДонЛом001P RU000A1024R4 10,68 12,12%
2021-08-13 РСХБ Б04RP RU000A102713 4,59 6,79%
2021-08-13 ХКФинБ1P5 RU000A102CD0 18,70 7,59%
2021-08-13 ОткрФКБП07 RU000A102R73 31,16 7,05%
2021-08-13 ХКФБанкБ07 RU000A102RF3 17,08 7,80%
2021-08-14 ГПБ 1P-06P RU000A1003R8 44,88 0,00%
2021-08-14 МСБЛиз2Р02 RU000A100DC4 7,42 11,89%
2021-08-14 СИЛ 1P02 RU000A101XB2 5,21 9,64%
2021-08-14 АйДиЭф03 RU000A102CZ3 10,27 13,24%
2021-08-14 CBOM-23 XS1759801720 27,75 2,30%
2021-08-14 BCS GMp2 XS2116689972 92,98 0,00%
2021-08-15 UBANK11/22 AMUNIBB2AER2 1,31 0,00%
2021-08-15 КарМаниБ03 RU000A1014P9 9,55 11,36%
2021-08-15 ЛТрейд 1P1 RU000A101CB6 10,27 12,06%
2021-08-15 НафттрнБО3 RU000A102V51 9,86 12,35%
2021-08-16 ТГК-1 04 RU000A0JS470 31,91 6,45%
2021-08-16 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 34,90 7,06%
2021-08-16 ТКБ-С04 RU000A0JWQ45 74,79 8,88%
2021-08-16 КамчКрай01 RU000A0ZZSW4 22,56 7,14%
2021-08-16 ФолксвБ1P3 RU000A1003L1 44,62 6,08%
2021-08-16 РСХБ Б02RP RU000A101DD0 5,14 6,54%
2021-08-16 АккордФ 01 RU000A101F11 49,86 0,00%
2021-08-16 РОССИУМ2P1 RU000A102192 29,92 5,97%
2021-08-16 РОССИУМ2P2 RU000A1021A6 29,92 5,97%
2021-08-16 GAZPR-37 XS0316524130 36,44 3,85%
2021-08-16 BCS08/24 XS2028880461 112,50 0,00%
2021-08-17 СамолетБП1 RU000A0JXRF0 7,48 5,58%
2021-08-17 ВТБ Б1-178 RU000A0NNE02 0,05 0,00%
2021-08-17 КарМаниБ1 RU000A0ZYAQ7 11,89 11,22%
2021-08-17 НПК ПБО-01 RU000A0ZYTZ8 36,15 -2,32%
2021-08-17 РЖД 1Р-05R RU000A0ZYU05 36,40 7,20%
2021-08-17 ФолксвБ1P2 RU000A0ZZGE7 43,12 5,53%
2021-08-17 РН БАНК1Р4 RU000A1003Q0 45,88 6,53%
2021-08-17 НЗРМ БО-П1 RU000A1004Z9 110,96 8,89%
2021-08-17 ЭлщитСтБП1 RU000A100QY0 32,41 11,77%
2021-08-17 ПионЛизБП3 RU000A1013N6 8,63 11,95%
2021-08-17 ВТБ Б-1-51 RU000A101F52 0,05 0,72%
2021-08-17 Ростел2P3R RU000A101FC7 31,16 6,25%
2021-08-17 МежИнБ01P4 RU000A101MZ4 16,83 5,22%
2021-08-17 ВТБ Б1-103 RU000A101XZ1 0,05 0,00%
2021-08-17 ВТБ Б1-104 RU000A101Y00 0,05 0,00%
2021-08-17 РВК-Ин1Р01 RU000A1021G3 35,65 7,79%
2021-08-17 МосОб35015 RU000A102CR0 14,83 7,03%
2021-08-17 ВТБ Б1-177 RU000A102HQ1 0,05 0,00%
2021-08-17 ОбувьРо1Р4 RU000A102NK2 9,04 11,58%
2021-08-17 РенКредБО6 RU000A102RN7 40,42 8,95%
2021-08-17 Европлн1Р1 RU000A102RU2 17,70 7,78%
2021-08-17 BCS GM6 XS2066725107 53,56 0,00%
2021-08-18 Кокс БО-05 RU000A0JVDF4 45,87 0,00%
2021-08-18 КОМИ 13 об RU000A0JWZM1 16,58 0,00%
2021-08-18 РЖД БО-11 RU000A0JXJK7 43,13 8,20%
2021-08-18 ЛидерИнБП2 RU000A0ZYU39 39,64 8,36%
2021-08-18 ДерПлат1P1 RU000A0ZYU54 39,89 8,09%
2021-08-18 Якут-12 об RU000A100CN3 21,42 6,66%
2021-08-18 Ростел2P2R RU000A101FG8 33,16 6,86%
2021-08-18 ГрупПроБ01 RU000A102580 10,68 9,65%
2021-08-18 ЛТрейд 1P2 RU000A1029F8 8,88 11,60%
2021-08-18 СвердлОбл9 RU000A102CT6 15,58 7,39%
2021-08-18 Ульоб34003 RU000A102CX8 15,58 6,73%
2021-08-18 ПСБ 3P-04 RU000A102RT4 31,91 6,92%
2021-08-18 ОФЗ 26215 RU000A0JU4L3 34,90 5,86%
2021-08-18 ОФЗ 26217 RU000A0JVW30 37,40 5,01%
2021-08-18 ОФЗ 26231 RU000A100MY9 1,25 0,00%
2021-08-18 ОФЗ 52001 RU000A0JVMH1 16,15 1,69%
2021-08-18 GTLK-26 XS2010044381 24,75 3,50%
2021-08-19 РСХБ БО17 RU000A0JV987 13,59 5,64%
2021-08-19 МЕТАЛИНБ07 RU000A0JW5H6 59,34 7,23%
2021-08-19 Томсккаб01 RU000A0ZZ4Z8 23,68 8,88%
2021-08-19 Якут-10 об RU000A0ZZ7E6 16,94 6,93%
2021-08-19 СберИОС19 RU000A0ZZEU8 0,31 0,00%
2021-08-19 НижгорОб13 RU000A0ZZUT6 12,98 6,46%
2021-08-19 НПК ПБО-02 RU000A1004A2 43,88 6,80%
2021-08-19 МигКр 01МС RU000A100GK0 4,99 6,07%
2021-08-19 МТС 1P-14 RU000A101FH6 16,45 7,11%
2021-08-19 РНКБ 01 RU000A101FK0 33,91 8,19%
2021-08-19 КАМАЗ БОП6 RU000A101FR5 41,95 4,75%
2021-08-19 ЛомМасБОП7 RU000A101FT1 34,90 18,62%
2021-08-19 ГрузЦ БОП4 RU000A101K30 115,07 8,08%
2021-08-19 Шевченк1Р2 RU000A101P92 32,41 12,55%
2021-08-19 Самолет1P9 RU000A102RX6 45,13 8,66%
2021-08-19 КПокров1P1 RU000A102S23 24,31 12,10%
2021-08-19 ВИС Ф БП02 RU000A102VK5 22,81 9,25%
2021-08-20 ЗСД 03 RU000A0JS4J1 49,07 9,01%
2021-08-20 ЗСД 04 RU000A0JS4K9 49,07 6,10%
2021-08-20 ЗСД 05 RU000A0JS4L7 49,07 9,01%
2021-08-20 ЯрОбл 2016 RU000A0JWHN7 14,96 5,13%
2021-08-20 МРСКУр Б05 RU000A0JWR51 46,47 0,00%
2021-08-20 СвердлОб3 RU000A0JWZ77 19,55 6,72%
2021-08-20 СистемБ1P5 RU000A0JWZY6 17,08 7,49%
2021-08-20 ХКФинБ1P2 RU000A0ZZUZ3 24,93 5,29%
2021-08-20 ГТЛК 1P-12 RU000A0ZZV11 24,68 6,16%
2021-08-20 ЕврХимБ1Р6 RU000A100RG5 19,57 6,80%
2021-08-20 СовкмFIZL1 RU000A101376 18,70 7,13%
2021-08-20 МОЭСКБО1P2 RU000A101FY1 30,67 6,68%
2021-08-20 БелОб34014 RU000A101PA0 14,71 7,26%
2021-08-20 АЛРОСА Б06 RU000A101PB8 14,34 6,43%
2021-08-20 АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 14,34 6,17%
2021-08-20 АЛРОСА Б05 RU000A101PD4 14,34 5,88%
2021-08-20 АЛРОСА Б04 RU000A101PF9 14,34 5,88%
2021-08-20 АЛРОСА Б03 RU000A101PG7 14,34 6,32%
2021-08-20 СМАК БП01 RU000A102KP7 106,85 12,01%
2021-08-21 ДиалексП01 RU000A0ZZKW1 256 438,36 13,36%
2021-08-21 ОАЭ БО-П1 RU000A0ZZWJ3 11,30 10,25%
2021-08-21 ТаксФ БП1 RU000A100E70 61,64 7,45%
2021-08-21 ТЕХЛиз 1P3 RU000A102234 10,27 12,17%
2021-08-21 АЛЬФАБ2Р10 RU000A102S80 31,08 6,72%
2021-08-21 ТМК 1P02 RU000A102SC8 17,83 7,26%
2021-08-21 BCSALOR5S XS2072916336 23,63 0,00%
2021-08-22 ТойотаБ1P2 RU000A100436 43,87 6,18%
2021-08-22 Роделен1Р2 RU000A100W29 4,61 11,26%
2021-08-22 РСХБ Б03RP RU000A101WQ2 4,46 6,75%
2021-08-22 ПР-Лиз 2P1 RU000A1022E6 8,22 10,13%
2021-08-22 BCS GM4 XS2045765729 43,39 0,00%
2021-08-23 ВЭБлизБ09 RU000A0JVQQ3 39,44 0,00%
2021-08-23 ЕвропланБ2 RU000A0JVQT7 21,44 6,92%
2021-08-23 ТрнфБО1P9 RU000A0ZYUS1 35,65 5,54%
2021-08-23 ЧЗПСНП БП1 RU000A100DF7 17,14 11,24%
2021-08-23 Калита1P1 RU000A101KJ2 12,33 12,69%
2021-08-23 СовкмFIZL2 RU000A101PP8 16,21 6,66%
2021-08-23 ВитаЛ 1Р01 RU000A102200 24,93 9,97%
2021-08-23 Томскобл20 RU000A1024L7 16,52 7,68%
2021-08-23 BCS PFGR XS1675776014 627,31 0,00%
2021-08-24 ВЭБлизБ06 RU000A0JV9D8 39,44 7,58%
2021-08-24 ГазпрнефБ1 RU000A0JWRE5 46,87 3,53%
2021-08-24 ГазпрнефБ4 RU000A0JWRF2 46,87 6,08%
2021-08-24 МиратФБО-7 RU000A0JWRH8 54,85 0,00%
2021-08-24 ФСК ЕЭС Б2 RU000A0JX090 23,31 0,00%
2021-08-24 МосОбл2016 RU000A0JX0B9 21,65 6,28%
2021-08-24 АвАгроБ1P2 RU000A0ZYH02 14,96 5,72%
2021-08-24 ГазпромКБ1 RU000A0ZYUV5 35,65 6,84%
2021-08-24 ГазпромКБ2 RU000A0ZYUW3 35,65 4,45%
2021-08-24 ГазпромКБ3 RU000A0ZYUY9 35,65 6,80%
2021-08-24 ГазпромКБ4 RU000A0ZYV04 35,65 6,80%
2021-08-24 ВТБ Б-1-8 RU000A0ZZH84 21,48 5,74%
2021-08-24 НафттрнБО1 RU000A100303 96,99 10,92%
2021-08-24 БДеньги1Р1 RU000A101483 9,53 10,69%
2021-08-24 РКССочиБ01 RU000A101PV6 34,90 12,55%
2021-08-24 ВТБ Б1-105 RU000A101Y26 0,05 0,00%
2021-08-24 ВТБ Б1-106 RU000A101Y34 0,05 0,00%
2021-08-24 СвердлОб10 RU000A102DQ0 14,46 6,89%
2021-08-24 ОмскОб20 RU000A102DR8 16,08 6,96%
2021-08-24 НижгорОб15 RU000A102DS6 15,21 7,33%
2021-08-24 СДЭКГлБП01 RU000A102SM7 7,81 8,94%
2021-08-24 МСБЛиз2P04 RU000A102SN5 9,25 11,51%
2021-08-24 BCS 05/24 XS1985081444 4 750,00 0,00%
2021-08-25 ГТЛК 1P-05 RU000A0JY023 7,27 3,48%
2021-08-25 МФ МарЭл17 RU000A0JY031 21,44 7,34%
2021-08-25 СаратОбл17 RU000A0ZYG60 20,19 7,03%
2021-08-25 АЛЬФА БО40 RU000A0ZYU21 30,83 6,36%
2021-08-25 ЕвропланБ5 RU000A1004K1 38,39 7,95%
2021-08-25 ЭконЛиз1P1 RU000A100RQ4 33,66 11,00%
2021-08-25 ТЕХЛиз 1P2 RU000A100RS0 33,03 11,41%
2021-08-25 РСХБ Б01R RU000A101129 5,73 6,19%
2021-08-25 ГарИнв2P01 RU000A102DZ1 26,18 10,99%
2021-08-25 ОФЗ 46011 RU0002867854 89,75 -1,36%
2021-08-25 ОФЗ 46018 RU000A0D0G29 6,48 5,19%
2021-08-25 GAZ-30 XS2124187571 16,25 3,23%
2021-08-26 ВЭБ.РФ Б11 RU000A0JUTB1 24,31 0,00%
2021-08-26 ВЭБлизБ07 RU000A0JV9H9 39,44 4,56%
2021-08-26 РЕСОЛизБП2 RU000A1004S4 48,37 7,03%
2021-08-26 ЛипецкОб11 RU000A1013T3 13,16 11,47%
2021-08-26 Славнеф1Р3 RU000A1013U1 16,70 6,90%
2021-08-26 ЧеркизБ1P2 RU000A1013Y3 18,70 6,90%
2021-08-26 РОЛЬФ 1Р02 RU000A101GB7 22,44 7,64%
2021-08-26 ГТЛК 1P-16 RU000A101GD3 15,16 7,67%
2021-08-26 ЗЕНИТБО1Р7 RU000A101GG6 33,66 6,31%
2021-08-26 ЗЕНИТБО1Р6 RU000A101GH4 33,16 5,41%
2021-08-26 Газпнф3P3R RU000A101GJ0 15,46 6,63%
2021-08-26 ЕАБР 1P-07 RU000A101PK9 14,71 6,61%
2021-08-26 iСелктлР1R RU000A102SG9 42,38 8,62%
2021-08-26 GTLK-28 XS2249778247 24,00 3,85%
2021-08-27 МТС БО-02 RU000A0JWRV9 31,16 6,47%
2021-08-27 ПИК БО-П01 RU000A0JXK40 28,17 7,04%
2021-08-27 СберБ БО4R RU000A0ZYUJ0 34,41 5,22%
2021-08-27 Роснфт2P5 RU000A0ZYVU5 36,40 6,76%
2021-08-27 ДОМ 1P-5R RU000A1004W6 27,18 6,36%
2021-08-27 ЭконЛиз1P2 RU000A101QC4 29,92 11,35%
2021-08-27 БизНед 1Р1 RU000A1022G1 19,70 8,58%
2021-08-27 Боржоми1Р1 RU000A102SK1 37,90 7,82%
2021-08-27 STL-21 XS1567051443 19,25 0,00%
2021-08-28 КарМаниБ2 RU000A0ZZ1F6 12,32 10,14%
2021-08-28 АВНГРДБ1P2 RU000A1007Q1 0,01 -8,07%
2021-08-28 ВТБ Б-1-99 RU000A1022J5 3,95 5,27%
2021-08-28 Солтон Б1 RU000A1032J4 10,68 11,97%
2021-08-28 BCS 02/22 XS1949598855 25,00 0,00%
2021-08-28 BCS02/23-2 XS2305047339 37,50 0,00%
2021-08-29 Ульян.об17 RU000A0ZYJB0 20,42 7,26%
2021-08-29 ЮниМетр01 RU000A100T81 10,27 12,06%
2021-08-29 ЯрОбл35018 RU000A101WD0 14,96 6,71%
2021-08-29 МФК ЦФПО01 RU000A102T55 11,10 13,81%
2021-08-30 ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 37,40 8,98%
2021-08-30 ЛевенгукБ1 RU000A0ZYHW0 32,41 11,64%
2021-08-30 ДОК-15 БО1 RU000A0ZYVY7 34,65 14,63%
2021-08-30 Якут-11 об RU000A0ZZNJ2 22,31 6,87%
2021-08-30 АПРИФП БП1 RU000A1003E6 13,15 8,00%
2021-08-30 УльтраБ1P1 RU000A100WR2 88,08 11,87%
2021-08-30 ГТЛК 1P-17 RU000A101QL5 18,55 7,73%
2021-08-30 СберИОС314 RU000A1020G5 32,18 0,00%
2021-08-30 Систем1P18 RU000A102SV8 17,20 7,65%
2021-08-30 Систем1P19 RU000A102SX4 18,32 8,02%
2021-08-31 ВЭБ.РФ 21 RU000A0JS4Z7 43,98 5,93%
2021-08-31 ВолгСпорт2 RU000A0JT593 59,67 8,72%
2021-08-31 ТранснфБО6 RU000A0JWS92 46,37 6,16%
2021-08-31 ВТБ Б1-120 RU000A0NH269 0,05 0,00%
2021-08-31 ВТБ Б1-179 RU000A0NNE10 0,05 0,00%
2021-08-31 ВТБ Б1-180 RU000A0NNE28 0,05 0,00%
2021-08-31 ННовгор 17 RU000A0ZYJ00 15,15 6,54%
2021-08-31 КраснодКр2 RU000A0ZZ8X4 19,02 6,47%
2021-08-31 БЭЛТИ БОП1 RU000A100535 11,87 11,54%
2021-08-31 МясничБОП3 RU000A1006B5 9,83 10,08%
2021-08-31 ПионЛизБП2 RU000A1006C3 8,84 11,91%
2021-08-31 ЭБИС Б1P02 RU000A1014A1 34,90 11,32%
2021-08-31 О'КЕЙ Б1Р3 RU000A1014B9 19,57 7,79%
2021-08-31 ОткрФКБП6 RU000A101GR3 31,91 6,62%
2021-08-31 ВТБ Б-1-55 RU000A101GV5 0,05 -2,46%
2021-08-31 ВТБ Б-1-56 RU000A101GX1 0,05 -0,34%
2021-08-31 УрКаПБО6P RU000A101GZ6 34,16 7,25%
2021-08-31 Самолет1P8 RU000A101H43 54,85 7,99%
2021-08-31 ВТБ Б1-107 RU000A101Y42 0,05 0,00%
2021-08-31 ВТБ Б1-108 RU000A101Y59 0,05 0,00%
2021-08-31 ВТБ Б1-109 RU000A101Y67 0,05 0,00%
2021-08-31 СберИОС300 RU000A101ZM4 0,10 0,00%
2021-08-31 СибСтекП02 RU000A1026R9 102,74 11,02%
2021-08-31 ЧТПЗ 1P6 RU000A102F85 16,95 7,36%
2021-08-31 ВТБ Б1-203 RU000A102SZ9 11,97 5,72%
2021-08-31 ЛСР БО 1Р6 RU000A102T63 19,95 8,05%
2021-08-31 ЮниСКап02К RU000A102TK9 72,33 9,15%
2021-08-31 Займер 01 RU000A102TL7 10,48 12,99%
2021-08-31 UST-21 US9128282F67 0,56 0,00%
2021-08-31 BCS3108/21 XS1859436401 1 212,23 0,00%
2021-09-01 ДОМ.РФ30об RU000A0JUKX4 12,73 5,52%
2021-09-01 ТрансФБО31 RU000A0JV9Q0 31,16 115,21%
2021-09-01 ЯНАО-2016 RU000A0JX0Z8 7,01 6,61%
2021-09-01 Роснфт1P1 RU000A0JX132 10,85 4,41%
2021-09-01 ФСК ЕЭС Б4 RU000A0ZYJ91 18,95 6,54%
2021-09-01 Система1P8 RU000A0ZYWU3 44,88 7,76%
2021-09-01 МТС 1P-05 RU000A0ZYWX7 35,40 5,00%
2021-09-01 МТС 1P-06 RU000A0ZYWY5 36,15 6,97%
2021-09-01 Совком 2В3 RU000A0ZYWZ2 4,11 5,45%
2021-09-01 Совком 1В2 RU000A0ZYX28 4,36 5,30%
2021-09-01 ФПК 1P-03 RU000A0ZYX69 35,90 7,03%
2021-09-01 МОЭК БО1P1 RU000A1005H4 43,13 6,24%
2021-09-01 Система1P9 RU000A1005L6 49,36 7,00%
2021-09-01 ПР-Лиз 1P3 RU000A100Q35 9,86 9,48%
2021-09-01 Новотр 1Р1 RU000A1014S3 21,82 8,59%
2021-09-01 ОбувьРо1Р2 RU000A1015P6 9,86 12,19%
2021-09-01 РЖД 1Р-18R RU000A101H84 35,40 5,50%
2021-09-01 МоторТ1Р02 RU000A101HA7 32,41 10,43%
2021-09-01 РитйлБФ1P1 RU000A101QF7 23,56 9,95%
2021-09-01 Татнхим 01 RU000A102BD2 10,27 6,91%
2021-09-01 РЖД 1Б-05 RU000A102E37 54 623,29 7,86%
2021-09-01 Аэрфью1Р01 RU000A102T97 23,06 9,36%
2021-09-01 Росагрл1Р2 RU000A102TA0 39,39 8,06%
2021-09-01 ОФЗ 26223 RU000A0ZYU88 32,41 6,12%
2021-09-01 ОФЗн 53004 RU000A100SG3 35,40 7,37%
2021-09-02 РЖД БО-12 RU000A0JU542 30,87 0,00%
2021-09-02 БалтЛизБО2 RU000A0JVRM0 9,97 2,04%
2021-09-02 Лента БО-6 RU000A0JVRN8 34,90 -2,40%
2021-09-02 СберИОС126 RU000A100PW6 0,20 0,00%
2021-09-02 ПочтаРБ1P6 RU000A100SZ3 37,65 7,68%
2021-09-02 Магнит2Р01 RU000A101HJ8 30,92 6,57%
2021-09-02 ДДёнерБОП2 RU000A101HQ3 110,96 12,56%
2021-09-02 БелОб34015 RU000A101RB4 14,46 7,21%
2021-09-03 Мордовия03 RU000A0JWSQ7 11,67 6,59%
2021-09-03 ТомскАдм 6 RU000A0JWZ10 4,90 10,18%
2021-09-03 Совком C01 RU000A0JXKQ2 72,30 13,39%
2021-09-03 СамарОбл13 RU000A0JXT41 18,38 5,62%
2021-09-03 ГТЛК 1P-10 RU000A0ZZ984 12,22 5,22%
2021-09-03 АС ФИН1Р1 RU000A0ZZYF7 19,73 8,24%
2021-09-03 ОАЭ БО-П2 RU000A0ZZYP6 11,30 10,43%
2021-09-03 ОАЭ БО-П3 RU000A100CG7 11,68 11,02%
2021-09-03 МКБ П04 RU000A100SF5 35,00 6,91%
2021-09-03 ТомскАдм 7 RU000A1018A2 15,62 6,71%
2021-09-03 МТС 1P-17 RU000A101RD0 13,71 5,73%
2021-09-03 Калита1P2 RU000A1023L9 10,68 12,44%
2021-09-03 ТомскАдм 8 RU000A102LR1 16,70 6,94%
2021-09-05 ВлгОб35007 RU000A0JXSD3 20,94 7,09%
2021-09-05 КИСТФ БОП1 RU000A100FZ0 123,29 9,46%
2021-09-05 Кузина1P01 RU000A100TL1 102,33 3,54%
2021-09-05 ПЮДМ БО-П2 RU000A1020K7 115,07 11,31%
{{ s.SECID }}: {{ s.SECNAME }}


Об обнаруженных ошибках сообщайте мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com